GRUPAREA INFRACȚIONALĂ DIN SĂNĂTATEA DOLJEANĂ, TENEBRELE EI, SUFERINȚA BOLNAVILOR ȘI CUM A ATERIZAT LA DOLJ O ALTĂ FIRMĂ ”ACOPERITĂ”, ANSAMBLE INFLIGHT SRL DIN ILFOV. MAI SUNT MULTE DE ADUS DOMNULE GENERAL SRI SABIN IANCU ?

Pentru că nu era de ajuns ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL o altă firmă ”acoperită” a structurilor infracționale cu grade, firmă care este administrată de o persoană declarată fictiv la ONRC, Bonnot Francois Louis Maurice din Coasta de Fildeș, Africa cu domiciliul declarat fictiv în Maroc Casablanca, 1 Lot El Manzeh,  Ain Diab, structurile de tip mafiot au direcționat către zona Olteniei în jud. Dolj, o altă firmă ”acoperită” din Jud. Ilfov, S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL, administrată de același Bonnot Francois Louis Maurice în mod fictiv așa cum rezultă din materialul sosit la redacție. Îi solicităm public domnului general SRI Sabin Iancu de la Ișalnița Dolj să ne comunice dacă urmează să sosească la Craiova și S.C CARGO JET SERVICES SRL administrată de  același african Bonnot Francois Louis Maurice.

Aducem la cunoștința publicului faptul că ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL a beneficiat de două contracte cu încredințare directă, fără licitație pentru anii 2020 și 2021, cu încălcarea legii de către infractori ca managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, Georgescu Eugen Florin, managerul aceluiași spital Ivanovici Laurențiu, directorii financiar – contabili Tocae Ancuța Florentina și Tănasie (fostă Ionescu) Gabriela, persoanele care au acordat vize CFPP, ec. Ninoiu Daniela și ec. Țol Luminița precum și consilierul juridic Toma Simona Maria, acesteia din urmă urmând a-i rezerva un articol de presă distinct având în vedere avizarea contractelor care nu au menționat reprezentantul legal al prestatorului sau cu trei articole lipsă, unul având legătură cu modalitățile de încetare a contractului.

Cititorilor craioveni sau din toată Oltenia, plătitori de CAS, dar și oamenilor legii, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova deservindîntreaga regiune a Olteniei, le aducem la cunoștință următoarele:

-operatorului economic ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, i-a fost încredințat în anul 2019 pentru 12 luni contractul de hrănire a bolnavilor internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova în condițiile în care acesta nu era autorizat sanitar de către DSP Dolj și nici sanitar-veterinar și de siguranța alimentară de către D.S.V.S.A Dolj;

– același operator economic avea obligații restante de plată către ANAF și nu a prezentat certificat de atestare fiscală din care să rezulte achitarea datoriilor către Bugetul de Stat.

-aceluiași operator ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL a subcontractat serviciul de hrană, dar în mod fictiv, după interzicerea activității prin Ordonanța nr.01 din 07.01.2020 a D.S.V.S.A Dolj fără acceptul spitalului, către S.C PANORAMIC PARC SRL Cârcea, Jud. Dolj firmă care nu era autorizată pentru activitatea de catering așa cum rezultă din comunicarea D.S.V.S.A Dolj.

-chiar cu activitatea închisă, S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL continuă să factureze serviciile de hrană către spital care însă, nu recepționează facturile fără documente legale de recepție în susținere conform prevederilor contractuale.

-a urmat o înțelegere de tip mafiot între managerul S.C.J.U Craiova, Ivanovici Laurențiu, consilierul juridic Toma Simona și consilierul juridic al S.C ANSABLE CATERING & SERVICES SRL Sandu Eugen, constând în: S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL v-a chema în instanță (Tribunalul Dolj) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pe calea Ordonanței de plată pentru suma de 1.124.151,16 lei, iar spitalul nu se va apăra, punând instanța în situația de a-i da câștig de cauză reclamantului.

În prima etapă procesuală, Spitalul Clinic Județean de Urgență a câștigat procesul urmare a unei cereri de intervenție în interesul său pe care instanța a admis-o în ciuda faptului că spitalul a solicitat respingerea acestei cereri.

În calea de atac însă, spitalul a tăcut mâlc, nu a formulat niciun fel de apărare dând posibilitatea instanței să-l oblige la plata sumei de 1.124.151,16 lei către ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL.

Autorii ”ingineriei” sunt managerul interimar Ivanovici Laurențiu și consilierul juridic Toma Simona. Averea infractorului Ivanovici Laurențiu a început săprindăcontur după plata sumei de 1.124.151,16 lei către ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL așa cum rezultă din materialul probator, jurista vizând funcția de Șef Birou Juridic al spitalului.

Cu toate că prin adresa nr.04 din 03.04.2020 înregistrată la spital cu nr.15349 din 06.04.2020, S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL stornează factura nr. 00002 din 15.02.2020 în valoare de 241.333,81 lei, se anulează factura nr.00002 de 441.030,35 lei dublată, eronat emisă, se rectifică factura nr.00008 din 29.02.2020 în valoare de 241,730,30 lei în care s-a scris eronat conținutul facturii pentru perioada 01-15 februarie și se mai rectifică factura nr.00009 din 15.03.2020 în valoare de 211.825,76 lei în care eronat s-a scris conținutul facturii pentru perioada 1-15 februarie 2020, valoarea reală a prestației era cu totul alta. Nora lui Dascălu Lucian (Oana Ionela Dascălu) și Stanca Alexandru Flavius nu puteau emite decât în acest mod facturi către spital.

Cu toate rectificările și stornările ulterioare, patru la număr, artizanii jafului banilor publici ai spitalului, managerul Ivanovici Laurențiu și consilierul juridic Toma Simona vor avea multe explicații de dat oamenilor legii pentru ingineria financiară, cu consecința prejudicierii Spitalului cu suma de 1.124.151,16 lei.

Aceștia aveau cunoștință de faptul că facturile nu erau corect întocmite, aveau dublate sumele, nu reflectau realitatea serviciilor prestate, nimeni din cadrul spitalului nu-și asumase prin semnătură recepția serviciilor, dar nu au invocat toate aceste aspecte instanței de judecată, scopul urmărit fiind acela de ”legiferare” a jafului de 1.124.151,16 lei prin hotărâre judecătorească.

Din partea prestatorului ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, facturile au fost întocmite de Dascălu Oana Ionela afină a Șefului Biroului Administrativ al Spitalului, Stanca Flavius Alexandrul, șoferul doamnei Lia Olguța Vasilescu, aceasta fiind nora evazionistului Dascălu Lucian, administratorul de la S.C BUILDING CONSTRUCT SRL și de la S.C TRANSPORTURI INTREȚINERE DRUMURI OLTENIA SAfirmă prin care s-au evaporat către OLFLAV SRL (a fiului lui Dascălu, Dascălu Alexandru Flavius) acțiunile Ministerului Transporturilor după încasarea a 75 milioane RON de la același minister în timpul mandatului de ministru al lui Radu Berceanu. Vom rezerva un articol de presă separat pentru acest mare jaf al banilor publici de la Ministerul Transporturilor cu falimentarea ulterioară a S.C TRANSPORTURI ÎNTREȚINERE DRUMURI OLTENIA SA, unul din acționari fiind Ministerul Transporturilor.

Dascălu Lucian, fiul său Alexandru Flavius, Șeful Biroului Administrativ al spitalului Stanca Alexandru Flavius și managerul Georgescu Eugen sunt cei care în decembrie 2019 au hotărât la Ișalnița cu Sabin Iancu de la SRIși la Hotelul Ramada (fostul ”Jiul”) al lui Radu Berceanu, atribuirea nelegală a contractului de servicii catering nr.7442/19.12.2019 către S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL pentru 1 an, la un preț de peste două ori mai mare decât cel pe care spitalul îl avea asigurat până la 01.07.2020.

Nu a contat nici faptul că spitalul avea un bloc alimentar modernizat la standardele oricărei țări civilizate și care arăta ca un lagăr de exterminare înainte de modernizare sa de cătreprestatorul cu prețul cel mai mic.

Blocul alimentar autorizat a fost închis și închis a rămas și până în prezent pentru interesele grupării infracționale de la Ișalnița și în detrimentul pacienților internați, se mai arată în materialul sosit la redacție.

Locația de la fostul ICIL închiriată de la SC TC UTILAJE SRL închiriere care suportă multe comentarii, ”amenajată” de interlopul Dascălu Lucian, nu era autorizată sanitar și sanitar veterinar și de siguranța alimentară, motiv pentru care la data de 07.01.2020 D.S.V.S.A Dolj a dispus interzicerea desfășurării activității de catering prin Ordonanța din aceeași dată.

Închiderea activității S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL certifică faptul că aceasta nu era autorizată sanitar veterinar și de siguranța alimentară la atribuirea contractului, ticăloșii bătându-și joc de viața bolnavilor.

Conform prevederilor legale, valoarea facturilor emise fără autorizație sanitară și sanitară veterinară și de siguranța alimentară se face venit la Bugetul Statului dacă ANAF și Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj și-ar face treaba, se mai arată în material.

Facturile în valoare de 1.124.151,16 lei au fost emise de un prestator neautorizat, iar după interzicerea activității de către D.S.V.S.A, serviciul de catering a fost subcontractat către S.C PANORAMIC PARC SRL Cârcea, Jud. Dolj controlată de o altă persoană din anturajul cuplului Claudiu Manda – Olguța Vasilescu, constructorul Iovan Aurel, dar nici această societate nu era autorizată pentru catering. Pentru a se da o aură de legalitate, în data de 07.01.2020 între S.C PANORAMIC PARC SRL și S.C ANSAMBLE CATEING & SERVICES SRL ”a operat” o factură de 3.800 lei + TVA.

Cei ce au avut însă de suferit și suferă în continuare sunt pacienții internați în spitalul jefuit în mod barbar. Asta și pentru că în decembrie 2020 s-a mai atribuit încă un contract pentru 12 luni aceluiași prestator ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL cu obligațiile fiscale neachitate către ANAF.

În zadar a strigat presa că mâncarea este rece și alterată, în zadar managerul Georgescu Eugen și Ivanovici Laurențiu au fost bombardați cu adrese din partea secțiilor spitalului din care rezultă că meniurile sunt aruncare la gunoi și suferă copii bolnavi de cancer. Facturile curg în continuare la plată, chiar și după sesizareaadresată D.S.V.S.A Dolj că alimentele provin de la firme care trebuie să le neutralizeze, să le incinereze, că nu au certificate de conformitate și de calitate, nu au facturi de achiziție.

Nu-i așa că oricare dintre noi poate să fie pacient?

Tot asta urmează în continuare, noua comisie de atribuire fiind compusă din consilierul local (Craiova) PSD, dr. Dinescu Sorin, un inginer din anturajul cuplului Manda-Olguța Vasilescu adus de la Compania de Apă Oltenia la spital și încă o persoană care nu mai contează. Ajung 3 membrii pentru că alții nu și-au mai riscat libertatea. Este evident că dr. Dinescu Sorin care ia lumină de la Tudorel Ciurea s-a specializat în achiziții publice lăsând deoparte infecțiile intraspitalicești și normele de igienă în spitalul devenit „de groază”, lăsându-și deci deoparte propriile atribuțiuni pentru a servi alte interese cu perspectiva numirii sale de către Olguța Vasilescu și Tudorel Ciurea în funcția de manager al S.C.J.U Craiova.

CE A PLĂTIT DE FAPT SPITALUL?

A plătit facturi întocmite nelegal, dublate, fără niciun document de recepție, de către un prestator neautorizat, pentru meniuri aruncate la gunoi…

PUNEȚI MÂNA PE EI ȘI BĂGAȚI-I LA PUȘCĂRIE!

Eugen Georgescu, Ivanovici Laurențiu, Stanca FlaviusAlexandru, Toma Simona, Dascălu Lucian, Dascălu Oana Ionela, Sandu Eugen, Sabin Iancu (SRI), Tudorel Ciurea (UMF) trebuie să dea explicații în fața organelor de cercetare penală, iar prejudiciul de 1.124.151,16 lei trebuie recuperat de la persoanele vinovate.

STRICT ÎN ATENȚIA ANAF, A PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ, DNA ȘI DIICOT

Niciuna din facturile ce compun suma de 1.124.151,16 lei nu sunt înregistrate în evidența contabilă a S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și nu sunt declarate la ANAF cum de altfel mai mult de jumătate din facturile plătite de spital nu sunt înregistrate contabil și nu sunt declarate la ANAF, așa cum rezultă din materialul sosit la redacție cu probele aferente.

Din același material mai rezultă că administratorul Bonnot Francois Louis Maurice are declarat un domiciliu fictiv în Maroc, Casablanca, 1 Lot El Manzeh, Ain Diab, aspect probat cu documente, dar și faptul că la zi,ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL are obligații fiscale neachitate către ANAF de 4.676.931 lei din care, suma de 2.837.642 lei reprezintă contribuții de asigurări sociale la asigurați neachitate de peste 1 an.

Nu putem să nu sesizăm și Camera de Conturi a Jud. Dolj unde gruparea infracțională de la Ișalnița l-a adus de la ANAF pe Osiac Constantin care în noua calitate de auditor urmează să verifice contractele nelegale de la spital și toate achizițiile păguboase ce descriu marele jaf al banilor publici în sensul ”albirii” acestora. Că doar nu degeaba acest personaj a fost mutat de la perspectiva unei pensii de inspector fiscal la aceea de pensie specială aferentă funcției de auditor la Camera de Conturi Dolj.

În temeiul art.2802 din Legea nr.31/1990 republicată, determinarea înmatriculării unei societăți în temeiul unui act constitutiv fals constituie infracțiune și s pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar cei ce au atribuit în cunoștință de cauză contracte de achiziție publică unor astfel de societăți se numesc complici.

O ALTĂ FIRMĂ ACOPERITĂ, ANSAMBLE INFLIGHT SRL DIN JUD. ILFOV ATERIZEAZĂ LA BALTA VERDE, COMUNA PODARI.

Cu datorii către ANAF de 1.571.351 lei, ”acoperita” ANSAMBLE INFLIGHT SRL nu putea ateriza decât,„sub acoperire” într-o stație ITP din Comuna Podari, sat Balta Verde, Str. Rovine nr.19, Jud. Dolj în care să desfășoare activități de catering.

Pentru construirea stației ITP a fost emisă de către Comuna Podari, Jud. Dolj Autorizația de construire nr.221 din 24.12.2019 în baza proiectului depus.

La data de 14.09.2020 a fost înregistrată sub nr.11887 la Primăria Podari comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor semnată de proprietarul Ștefan Costina, iar la 15.09.2020 a fost întocmit Referatul dirigintelui de șantier Ing. Ștefan Oprea Nella prin care constată că stația ITP a fost construită conform proiectului și autorizației de construire și propune comisiei de recepție să dispună recepția, aspect concretizat.

Imediat după recepție, la data de 17.09.2020 consilierul juridic Sandu Eugen al S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, societate care deține S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL, printr-o împuternicire falsă înregistrată cu nr.3093/17.09.2020, semnătura administratorului Bonnot Francois Louis Maurice nefiind autentică ci falsă, semnează Cererea nr.100454 din 18.09.2020 privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov a sediului secundar (Punct de lucru) din Comuna Podari, sat Balta Verde, Str. Rovine nr.19, Jud. Dolj pentru următoarele coduri CAEN și activități. Cererea a fost însoțită de Declarația pe propria răspundere (document fals) semnată personal de Bonnot Francois Louis Maurice.

-5621 – Activități de alimentația (Catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație;

-5629 – Alte activități de alimentație n.c.a;

-5210 – Depozitări;

-4634 – Comerț cu ridicata a băuturilor;

-4635 – Comerț cu ridicata a produselor din tutun;

-4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;

-4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

-4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice;

-4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;

-4711 – Comerț cu amănuntul  în magazine nespecializate cu vânzare predominată de produse nealimentare;

-4700 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

-5224 – Manipulări;

-5223 – Activități de servicii anexe transporturilor aeriene;

-5229 – Alte activități anexe transporturilor.

Cum a fost posibil ca într-o stație ITP, ORC de pe lângă Tribunalul Ilfov să admită o astfel de cerere pentru astfel de activități, Declarația pe propria răspundere fiind un alt document fals întrucât o altă persoană a semnat în numele administratorului Bonnot Francois Louis Maurice care de altfel nu există, este clarîn sarcina Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj deoarece sediul secundar/punctul de lucru al societății este în Jud. Dolj, dar și în sarcina Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, a DNA și DIICOT, gruparea infracțională fiind evidentă.

Cum a fost posibil ca șefi ai unor instituții publice care trebuie să vegheze la ocrotirea sănătății cetățenilor, ca dr. Valeria Andreescu de la DSP Dolj și dr. Andrei Butaru de la D.S.V.S.A Dolj este o altă problemă a oamenilor legii care trebuie ”să-i rețină” urgent pentru periclitareasiguranței vieții cetățenilor.

Un document care nu suportă comentarii, în posesia căruia ne aflăm, atestă faptul că dr. Valeria Andreescu, director al DIRECȚIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ certifică numai codurile CAEN 4634, 4635, 4637, 4639, 4645, 4600, 4711, 4719, 5210, 5223, 5224, 5229 precizând că ”în urma verificărilor efectuate la punctul de lucru declarat s-a constatat că activitatea obiectivului se rezumă la recepția, depozitarea și transportul de produse alimentare preambalate și nealimentare, iar obiectivul reclamat nu desfășoară activitatea/activitățile de alimentație publică și/sau catering la punctul de lucru declarat” în totală contradicție cu directorul D.S.V.S.A Dolj care scrie negru pe alb că ANSAMBLE INFLIGHT SRL desfășoară activități de catering la Balta Verde, com Podari, dar după ce îi fabrică retroactiv un document de înregistrare sanitară veterinară.

Fără a putea descrie în cuvinte tupeul de naturăinfracțională al doamnei director executiv al DSP Dolj, Valeria Andreescu aceasta precizează că ”referitor la destinația spațiului, sugerează reclamantului să se adreseze autorităților publice locale (Primăria Podari) pentru verificarea respectării destinației prevăzute în Autorizația de construire, conform competențelor”.

Pe lângă faptul că instituția pe care o conduce avea obligația să verifice dacă obiectivul este unitate de alimentație publică și nu stație ITP, înainte de emiterea Autorizației sanitare de funcționare aruncă responsabilitatea în sarcina Primăriei Podari care ar fi recepționat altceva, în afara Autorizației de construire și a proiectului. Un exemplu de infractor mai mare ca infractorii nici că se putea.

Sperăm ca oamenii legii să clarifice odată cu încadrarea corectă a faptelor penale, toate aceste aspecte. Într-o ediție viitoare vom prezenta cititorilor cine este de fapt această doamnă doctor Valeria Andreescu, ce trecut glorios are și care este miza numirii și menținerii ei în fruntea DSP Dolj. Alte tenebre, cu aceiași autori!

La fel de grav este însă modul în care Șeful D.S.V.S.A Dolj, dr. Andrei Butaru face un fel de ”alba-neagra” cu autorizarea S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL, dar cu grave consecințe privind siguranța vieții cetățenilor. Nici până în prezent acesta nu a răspuns la sesizarea că alimentele nu au forme legale de proveniență și că provin din locații de neutralizare/incinerare, deci expirate. Și aceasta se înscrie în aceeași notă cu Valeria Andreescu.

Mai întâi precizează că operatorul economic nu este autorizat sanitar-veterinar și de siguranța alimentară la sediul secundar/punctul de lucru din Com. Podari, sat Balta Verde, Str. Rovine nr.19, Jud. Dolj pentru ca apoi să revină și să precizeze că de fapt ar fi autorizat pentru carting, printr-un act antedatat.

CINE SUNT DE FAPT INFRACTORII?

Este evident că cei care au autorizat activități de alimentație publică sau de catering într-o stație ITP dar și cei care ”au ordonat” aceste fapte grave cu consecința nu numai a prejudicierii unor bugete publice ci și cu privire la siguranța vieții pacienților sau a pasagerilor de pe liniile aeriene, trebuie băgați la pușcărie.

Dacă în continuare managerul interimar al S.C.J.U Craiova, Ivanovici Laurențiu, profesorul univ. Tudorel Ciurea prin interpuși ca dr. Dinescu Sorin sau generalul Sabin Iancu prin Claudiu Manda, Lia Olguța Vasilescu și Stanca Flavius Alexandru sau Dascălu Lucian își vor asuma cel mai mare jaf din sistemul de sănătate din România cu cele mai grave consecințe asupra pacienților internați, inclusiv a copiilor bolnavi de cancer, este problema lor. Noi vom relata opiniei publice totul.

Dacă organele de cercetare/urmărire penală vor tolera în continuare astfel de fapte, este și problema noastră și le promitem că vom uza de toate căile legale la nivel național și european pentru ca faptele penale să fie cercetate indiferent de calitatea făptuitorilor ca generalul SRI Sabin Iancu, Parlamentarul (PE) Claudiu Manda, primarul Lia Olguța Vasilescu, pretinsul ofițer acoperit Stanca Flavius Alexandru, auditorul Camerei de Conturi Dolj Osiac Constantin, comisari din cadrul IPJ Dolj.

Vom aduce în atenția cititorilor și alte fapte ce descriu MARELE JAF AL BANILOR PUBLICI DIN SĂNĂTATEA DOLJEANĂ ca afacerea ”deșeuri medicale” pornită tot de la Ișalnița (SC GUARDIAN – „via Ploiești”) afacerea ”spălătoria la spital”, (a se citi Cosmin Enea și Claudiu Manda), afacerea ”reactivi”, afacerea ”Radiologie” și ”jaful din reabilitarea în regim spoială a construcțiilor S.C.J.UCraiova prin C.J Dolj” care se pretinde proprietar al spitalului încălcând Legea nr.144/2010, conform căreia proprietar și ordonator de credite este Ministerul Sănătății.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj există deschis un dosar penal, Prim procurorul Marin Rogoveanu sesizându-se din presă cu privire la mai multe fapte penale în legătură cu prejudicierea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, abuzul în serviciu al unor manageri și angajați ai spitaluluii și fapte de corupție (dare și luare de mită) săvârșite de aceștia și de administratorul fictiv al S.C ANSAMBLE CATRING & SERVICES SRL, Bonnot Francois Louis Maurice.

Pe când un dosar penal și pentru prof. univ Tudorel Ciurea, dr. Dinescu Sorin, Manda Claudiu, Lia Olguța Vasilescu și generalul SRL Sabin Iancu? Manda are deja unul și este trimis în judecată la ICCJ.

Într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj sunt cercetați dr. Demetrian Dragoș Alin, interpus al lui Tudorel Ciurea, dr. Georgescu Eugen Florin interpus în parte al lui Tudorel Ciurea,ec. Ivanovici Laurențiu interpus temporar al lui Tudorel Ciurea, ec. Tocae Ancuța Floreintina și Tănasie Gabriela (directori financiar-contabili), jr. Toma Simona Maria, consilier juridic al S.C.J.U Craiova, ing. Mantele Radu, ec. Stanca Flavius Alexandru, ec. Ninoiu Daniela, ec Țol Luminița și Bonnot Francois Louis Maurice care nu a fost audiat până în prezent nici la PT Dolj și nici la IPJ Dolj așa cum mai rezultă din materialul sosit la redacție.

Domnul Prim procuror Marin Rogoveanu și șefa domniei sale de la Parchetul de pe lângp Curtea de Apel Craiova precum și IPJ Dolj care are dosarele în lucru, au obligația de a dispune măsurile legale.

Cât de acoperită va fi ANSAMBLE INFLIGHT SRL cu un TVA creat ”inginerește – infracțional”, de 792.791 lei, a cărui compensare nu o solicită la ANAF de frica constatării adevărului, rămâne de văzut.

Cum sunt spălate ”sume de bani în numele administratorului inexistent Bonnot Francois Louis Maurice între S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL și S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, respectiv 62.425  lei + Tva, 106.385 lei + TVA, 112.200 lei + TVA, 97.623 lei + TVA, 27.727 lei + TVA… este problema Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării banilor și a parchetelor.

Chit că unora le tremură… scaunele vom continua să dezvăluim toate tenebrele MARELUI JAF AL BANILOR PUBLICI DIN SĂNĂTATEA DOLJEANĂ. Într-o ediție viitoare vom prezenta o scrisoare deschisă adresată domnului Eduard Hellvig, domnului președinte Klaus Iohannis, Parlamentului României, CSAT si Comisiei Europene.

Cea adresată Parchetului European îmbracă altă formă.

Publicăm ca atare toate documentele în posesia cărora ne aflăm:

Document fals
Document Fals
Punct de lucru com. Podari, sat Balta Verde
Punct de lucru com. Podari, sat Balta Verde
Cerere infiintare punct de lucru
Declarație pe propria răspundere a lui Bonnot Francois Louis Maurice. Document fals
Continuare – Declarație pe propria răspundere a lui Bonnot Francois Louis Maurice. Document fals
Statia ITP
Statia ITP
Statia ITP
Hotarare infiintare punct de lucru in com Podari, sat Balta Verde, jud Dolj
Hotarare infiintare punct de lucru in com Podari, sat Balta Verde, jud Dolj – semnata in fals in numele lui Bonnot Francois Louis Maurice
DOCUMENT CARE ATESTĂ IMPLICARAEA INTERLOPULUI DASCĂLU LUCIAN IN ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CATERING PENTRU PACIENTII INTERNATI IN SCJU CRAIOVA
ADRESA DSVSA DOLJ
ADRESA SCJU CRAIOVA
CONTINUARE ADRESA SCJU CRAIOVA
ADRESA SCJU CRAIOVA
DOCUMENT DIN CARE REZULTA CA BONNOT FRANCOIS LOUIS MAURICE ARE DECLARAT DOMICILIUL FICTIV IN MAROC CASABLANCA
DOCUMENT DIN CARE REZULTA CA BONNOT FRANCOIS LOUIS MAURICE ARE DECLARAT DOMICILIUL FICTIV IN MAROC CASABLANCA

Redacția OLTENIA MAXIMA va publica toate documentele cu titlu de probă necesare organelor de cercetare/urmărire penală, rezervându-și dreptul de a nu dezvălui identitatea surselor.

Vom reveni!

Tihomira IVAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *