ALTE FIRME ACOPERITE ALE GRUPĂRILOR INFRACȚIONALE DE TIP MAFIOT CARE LOVESC ÎN OLTENIA ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE ȘI LA AEROPORTUL CRAIOVA

Continuare a articolului anterior.

 • Scurtă introducere:

Așa cum am precizat în articolul anterior, instituții ale Statului Român și bănci au permis înființarea de societăți comerciale, funcționarea și deschiderea nelegală de conturi bancare de către aceste societăți înființate pe numele unei persoane inexistente (Bonnot Francois Louis Maurice) care nu a fost niciodată prezentă pe teritoriul României, nu are declarat un domiciliu fiscal, iar domiciliul din Casablanca, Maroc a fost declarat fictiv, persoana neaflându-se niciodată pe teritoriul Regatului Maroc.

Este vorba de pretinsul administrator Bonnot Francois Louis Maurice, născut în Ferkessedougou – Coasta de Fildeș – Africa, în numele căruia gruparea infracțională cu implicații la nivel transfrontalier jefuiește instituții publice și fiscul din România prin nedeclararea tuturor veniturilor, modificarea fictivă a bazei de impozitare, ridicarea de bani prin metoda ”CARDUL” din băncile în care Preda Mihaela, în numele lui Bonnot Francois Louis Maurice a deschis conturile bancare din care ani la rând s-au ridicat zeci de milioane de euro prin operațiuni fictive, neevidențiate contabil.

Concret, Bonnot Francois Louis Maurice a fost declarat administrator la trei societăți comerciale: ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL (CUI: 26283075), ANSAMBLE INFLIGHT (CUI:4629438), și CARGO JET SERVICES SRL (CUI: 18816150).

Pe ultima dintre acestea, infractorii au încercat în octombrie 2020 să o fuzioneze cu ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, pentru a se pierde urma fraudei fiscale și a spălării de bani, fuziunea nefiind încă validată de către Tribunalul București până la această dată. Speța: o firmă cu datorii fabuloase la ANAF preia prin absorbție o alta cu datorii la ANAF dar și cu evaziune fiscală și spălare de bani prin metoda ”CARDUL”.

Chiar Tribunalul București ca instanță publică are încheiate contracte cu ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL în numele administratorului Bonnot Francois Louis Maurice, contracte care nu au menționat un cont de Trezorerie (cel real) și care sunt semnate în fals de către alte persoane în locul administratorului/ reprezentantului legal.

Gruparea infracțională s-a infiltrat și în astfel de instituții ale justiției din România, evident cu scopul premeditat de a-și asigura protecția având în vedere dosarele la care vom face vorbire în continuare.

 • Așa s-a ajuns ca Tribunalul București să-și judece partenerul contractual (ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL)care se află în situația dizolvării.

Toate cele trei societăți (ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, ANSAMBLE INFLIGHT SRL și CARGO JET SERVICES SRL)administrate de persoana inexistentă Bonnot Francois Louis Maurice au obligații fiscale neachitate de ani de zile astfel:

– S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL:  aprox. 4 milioane RON;

-S.C ANSAMBLE INFLIGHT: aprox. 3 milioane RON;

-S.C CARGO JET SERVICES SRL: aprox. 600.000 RON.

Spunem aproximativ deoarece acumulează lună după lună alte obligații fiscale de plată.

A fost posibil însă ca S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL să-și majoreze capitalul social cu suma de 1.600.000 EURO fără plata obligațiilor fiscale colosale și fără să declare  profit din anul 2009 de la înființare și până în prezent, fără ca ORC de pe lângă Tribunalul București să se sesizeze, să dispună verificarea cazierului judiciar, fiscal al administratorului.

Cum a fost posibil ca ANAF să nu observe aspectul, este o altă poveste cu iz infracțional alături de modul de impunere a popririi și de dispunere a executării silite, dar fără verificarea tuturor conturilor bancare, fără observarea închiderii contului deschis la Trezoreria Municipiului București încă din anul 2019 conform Adresei nr. MBR TRZ 65818,66502 din 27.10.2021 a Ministerului Finanțelor – ANAF, D.G.R.F.P București – Trezoreria Mun. București – Serviciul Administrarea Conturilor Agenți Economici Contribuabili Mijlocii,sau a nedeschiderii unui cont la Trezoreria Sectorului 1 București, sector în care S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL își are declarat sediul social, așa cum rezultă din adresanr. MBS1_STZ-0050866 din 01.11.2021 a Ministerului Finanțelor – ANAF – D.G.R.F.P București – Administrația Sectorului 1 a Finanțelor Publice –  Trezoreria Statului Sector 1.

Prin aceeași metodă ca și cea prezentată în articolul anterior în legătură cu S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, gruparea infracțională ”a operat” și la următoarele bănci comerciale unde Bonnot Francois Louis Maurice ” a semnat olograf” dar fără a fi prezent, pentru deschiderea de conturi societății comerciale pe care o administrează, ANSAMBLE INFLIGHT SRL (fostă TD MACI TRADING SRL);

-BCR, cu Bonnot Francois Louis Maurice și nelipsita Mihaela Preda, acompaniați de Lancien Rene Marcel, Silvia Geanina Maria;

-BANCA TRANSILVANIA, cu Bonnot Francois Louis Maurice, Sandu Eugen, Marica Mihaela Greti de la S.C MGC PROSPER SRL- CUI 18065657,Buliga Silvia Geanina, Buciuman Ancuța Maria;

-ING BANK, cu Bonnot Francois Louis Maurice, Mihaela Preda, Sandu Eugen, Buliga Silvia Geanina, Lancien Rene Marcel, Kerdavid Lancien Odile Germaine și alții;

-TBI BANK, cu Bonnot Francois Louis Maurice și Lancien Rene Marcel și alții;

-OTP BANK  și altele, cu aceleași persoane.

În cazul S.C CARGO JET SERVICES SRL, societate pe care gruparea infracțională o dorește absorbită de S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL pentru a se pierde urma fraudei fiscale și bancare, situația se prezintă astfel:

-UNICREDIT BANK, cu  Bonnot Francois Louis Maurice, Lancien Rene Marcel, Kerdavid Odile Germaine Marie, domiciliul lui Bonnot Francois Louis Maurice fiind menționat de această dată în Franța și nu în Casablanca – Maroc și alții;

-Banca Transilvania, cu Bonnot Francois Louis Maurice împuternicit până la 29.05.2021, Tămășan Dan Onorel, Tămășan Andreea Cătălina și alții;

-ING BANK, cu Bonnot Francois Louis Maurice, Sandu Eugen(mandatat cont și titular card suplimentar), Tămășan Andreea Cătălina, Tămășan Dan Onorel (mandatat cont și titular card suplimentar) și alții.

Acestea nu sunt însă toate băncile în care gruparea infracțională ”operează” prin ”metoda CARDUL”, iar păgubita ANAF va trebui să le identifice împreună cu organele de cercetare/urmărire penală și cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Spunem păgubita deoarece este evident că nu va putea trage la răspundere un administrator care nu există, nu are domiciliul cunoscut (Bonnot Francois Louis Maurice).

Acestor instituții le sesizăm la rândul nostru și faptul că între S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și S.C CARGO JET SERVICES SRL au avut loc tranzacții ”de tip suveică”în valoare de 1.326.575 lei.Între S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL (fostă TD MACI TRADING SRL) a operat același tip de tranzacții în valoare de (1.391.491 lei).Metoda ”dus-întors-carusel” a fost folosită pentru eludarea fiscului și așa păgubit prin alte operațiuni economice fictive.

Faptul că între BCR și S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL reprezentată de inexistentul Bonnot Francois Louis Maurice au existat raporturi comerciale de 1.827.941 lei nu îndreptățea banca să deschidă conturi pe numele lui Bonnot Francois Louis Maurice fără prezența fizică și semnătura în original a acestuia și nici să le închidă pe bandă, la comandă, odată cu deschiderea altora și a altora în regim infracțional.

Faptul că între BRD Groupe Societe Generale și S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL au existat relații comerciale de 1.405.950 lei nu îndreptățește banca să deschidă conturi pe numele lui Bonnot Francois Louis Maurice darfără prezența fizică și fără semnătura în original a acestuia, respectiv a împuternicirii reale a unor alte persoane pe conturile din care s-au sustras sume exorbitante de bani.

La BRD, totul a început încă din anul 2009 (01.11.2009) când chipurile Bonnot Francois Louis Maurice prin operațiunea SOGEFRPXXX:20:RSEPAO9316109430 depunea 20.000 EURO în contul RO29BRDE410SA54254684100 cu specificația SRE 4100P091112149921/LU40081790919001003 la BRD Sucursala Brătianu, București, pentru constituirea societățiiTEANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL.

Pentru ca societății ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL să i se dea o aură de multinațională, s-a înființat, după înființarea naționalei, la Vannes în Franța, OVERSEAS CATERING & SERVICES ca firma de apartament cum este și în prezent, reprezentată de Lancien Rene Marcel care își deschide contul bancar nr. 00036817654 la Credit Agricole din Morbihan.Din activitatea din Franța, conform investigațiilor rezultă că OVERSEAS CATERING & SERVICES trăiește de fapt din România, unde preia toate părțile sociale (100%) ale lui Bonnot Francois Louis Maurice, care rămâne doar cu calitatea de administrator al S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, dar capătă ulterior și calitatea de angajat (director) al OVERSEAS CATERING & SERVICES și bineînțeles de carder infractor.

În toate actele, împuternicirile, hotărârile societății ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, Bonnot Francois Louis Maurice a fost menționat ÎN FALS ca fiind administratorul OVERSEAS CATERING & SERVICES din Vannes – Franța. Această calitate, conform Extraselor Kbis ale Tribunalului de Comerț din Vannes – Franța,  o are președintele Lancien Rene Marcel și nu angajatul Bonnot Francois Louis Maurice căruia i s-a fabricat și o fotografie pentru a face credibilă existenta sa. S-a omis însă actualizarea fotografiei

Membrii de familie ai lui Lancien Rene Marcel din Vannes-Franța, atât cei cu domiciliul la adresa firmei, cât și ceilalți (copii), nu au nici o legătură cu ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, ANSAMBLE INFLIGHT SRL sau CARGO JET SERVICES SRL și în mod nelegal le-au fost emise carduri bancare în România pentru ridicarea de sume în numerar sau efectuarea de diverse plăți, fără ca aceste operațiuni să fie  evidențiate contabil. Cum să iei dividende dacă firmele au înregistrat pierdere?

La domiciliul lui Lancien Rene Marcel și al  membrilor săi de familie este declarat sediul social al OVERSEAS CATERING & SERVICES din Vannes 13 Rue, Albert 1er 56000, Franța cu doar câțiva angajați.

Halal multinațională!!!Nu-i ala domnilor Florian Coldea și Sabin Iancu? Ce s-a întâmplat în Franța cu Concernul ANSAMBLE a cărui denumire a fost preluată în România pentru un mare jaf, nu este problema noastră, dar o putem prezenta cititorilor într-o ediție viitoare, așa ca referință europeană în afaceri.

Nu putem însă să nu prezentăm cititorilor și oamenilor legii Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.332/28.01.2020 în care infractorii l-au declarat pe Bonnot Francois Louis Maurice cu domiciliu în Maree , loc de Maroc, așa ca pentru proști, deoarece cuvântul are tonalitate franceză, iar cei de la ORC de pe lângă Tribunalul București AU PRELUAT-O CA ATARE. Tot Maree apare și în Decizia comună nr.5/01.08.2017 prin care chipurile directorul executiv, Mihaela Preda ar fi împuternicita lui Bonnot, iar Bonnot pretinsul administrator al OVERSEAS CATERING & SERVICES din Vannes, Franța.

 • Ca în țările de mâna a treia unde încă mai există organizații tribale!

S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL este deținută de OVERSEAS CATERING & SERVICES din Vannes – Franța (100% părți sociale) și îl are ca administrator pe Bonnot Francois Louis Maurice.

S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL din Otopeni, Jud. Ilfov (fostă TD MACI TRADING SRL) este deținută de ANSAMBLE CATERING &SERVICES SRL (99 părți sociale) și de OVERSEAS CATERING & SERVICES, Vannes, Franța (1 parte socială) și este administrată de Bonnot Francois Louis Maurice.Foarte mulți bani pentru Lancien Rene Marcel și Kerdavid Lancien Odile Germaine pentru numai o poarte socială și exerciții financiare anuale încheiate cu pierdere, cum de altfel tot la fel de mulți bani scoși din bănci în numele lui Bonnot Francois Louis Maurice în aceleași condiții (pierdere în fiecare an).

S.C CARGO JET SERVICES SRL din Otopeni, jud. Ilfov este deținută (100% părți sociale) de ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și este administrată de Bonnot Francois Louis Maurice.

Peste 30 milioaneeuro au fost ridicați nelegal din bănci prin deschiderea nelegală de conturi și închiderea succesivă a acestora la toate societățile administrate de Bonnot Francois Louis Maurice, pentru a se pierde urma banilor, operațiunile de ridicare numerar nefiind înregistrate în totalitate în evidența contabilă a celor trei societăți (ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, ANSMABLE INFLIGHT SRL și CARGO JET SERVICES SRL).

Totul a fost premeditat din anul 2009 de la înființarea S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL când Claudiu Preda, soțul directorului executiv Mihaela Preda, scria și semna în fals documentul intitulat ”DELEGAȚIE” în numele lui Bonnot Francois Louis Maurice pentru reprezentarea societății la ORC  de pe lângă Tribunalul București.

Nicio împuternicire în limba română, inclusiv cele adresate consilierului juridic Sandu Eugen nu sunt semnate în numele ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL de către Bonnot Francois Louis Maurice, ci de către alte persoane în fals.

Este una din cele mai mari rețele de spălare de bani și fraudare a fiscului care operează în România cu maximă toleranță până în prezent din partea instituțiilor Statului Român, fără a excepta M.A.I, S.R.I și S.I.E.

 • Despre cum au  lovit și în Oltenia S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL. În atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Doljraportat în privința competenței la punctele de lucru/sedii secundare din Craiova și comuna Podari, Jud. Dolj.

Pentru că nu poate câștiga legal nicio licitație publică, S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL și-a deschis ian Craiova un sediu secundar (Punct de lucru în Str. N. Romanescu nr.112, fostă LACTIDO – fost ICIL) după ce încercase să păcălească SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Craiova și CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILORcu un Acord promisiune de contractare încheiat cu S.C BUILDING CONSTRUCT SRL, administrată de Dascălu Lucian, unul din interlopii ratați ai Craiovei, a cărui noră (Dascălu Oana Ionela) a devenit director al Punctului de lucru și posesor de carduri împreună cu Mihaela Preda carduri prin care s-au ridicat sume nejustificate de bani din conturile societății.

 • Vive la France, vive la Romanie, dar nu și infractorii lor!

Urmare a sesizărilor redacției noastre, directorul executiv al DSVSA Dolj, dr. Andrei Butaru, a retras Autorizația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor nr.6261/16.11.2020 emisă prin antedatare pentru S.C ANSAMBLE INFLIGHT la Punctul de lucru (STAȚIEPENTRUINSPECȚIA TEHNICĂPERIODICĂ A AUTOVEHICULELOR) din Comuna Podari, sat Balta Verde, Str. Rovine nr.19, jud. Dolj și a amendat firma cu 10.000 RON.

Precizăm că sediul secundar/punctul de lucru din comuna Podari, Jud. Dolj, a fost deschis de Sandu Eugen, unul dintre carderi, prin împuterniciri false scrise în limba română, semnate în fals de Bonnot Francois Louis Maurice, cu scopul de a asigura meniuri pentru Compania Aeriană WIZZ AIR la Aeroportul Craiova, manageriat de fostul ajutor de ospătar de la un restaurant craiovean, Manda Sorin, fratele parlamentarului european infractor, trimis în judecată la ICCJ, Claudiu Manda, și cumnat al primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, infractoare trecută prin arest, căreia Manda Sorin i-a fost administrator public la Primăria Craiova timp de aproape 3 ani.

Un alt scop al înființării sediului secundar/punctului de lucru din comuna Podari, Jud. Dolj, a  fost acela de a asigura produse alimentare expirate, alterate pacienților internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, prin S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL. Aspectul continuă și în prezent, revolta pacienților nefiind luată în seamă de managerul infractor Ivanovici Laurențiu, care tocmai și-a aranjat concursul pentru încă 4 ani în această funcție. Tupeu de infractor! Să falsifici cărți de muncă, documente de muncă, contracte la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, să faci cunoștință cu arestul, iar apoi să pretinzi să fi managerul celui mai mare spital din rețeaua unităților sanitare ce aparțin de Ministerul Sănătății este incalificabil. Este incalificabil în același timp ca un ministru cu experiență al sănătății să tolereze în funcție un astfel de manager.

 • De ce domnule ministru Cseke Attila?

Nu putem trece cu vederea faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, a avut un președinte al Consiliului de Administrație timp de 11 ani în persoana mecanizatorului agricol Văduva Fănel, consilierul județean de la Consiliul Județean Dolj, căruia i se datorează în mare parte starea jalnică a spitalului în care interesele unor derbedei/infractori nu mai au limite.

Actualului ministru al Ministerului Sănătății, dl. Cseke Attila i-am înaintat o scrisoare deschisă pe care o vom face publică într-o ediție viitoare și în care i-am solicitat să dispună urgent măsurile de intrare în legalitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în sensul respectării prevederilor H.G 144/2010, hotărâre semnată de domnia sa. Funcționari publici (persoane publice) infractori din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Consiliul Județean Dolj și Ministerul Sănătății, cu complicitatea altora din Primăria Craiova, au considerat cu de la ei putere că ar fi bine ca timp de peste 10 ani, să considere patrimoniul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, ca fiind al Consiliului Județean Dolj și nu al Ministerului Sănătății, cu consecința jafului de peste 60 milioane euro și a modului jalnic în care arată spitalul, a mizeriei în care se zbate, a infecțiilor nosocomiale, intraspitalicești ascunse, a lucrărilor efectuate de firmele scoase în față de Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, în regim spoială, a consolidărilor neefectuate, dar plătite etc.

Domnule ministru Cseke Attila, dacă aveți curajul să vă internați măcar o jumătate de zi, să ocupați un pat de spital, dotat cu lenjerie comparabilă cu a lagărelor de exterminare și să apucați să serviți măcar prânzul, asigurat de S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL, vă asigurăm de tot respectul nostru. Dacă nu, vă atragem atenția că din funcția pe care o ocupați și din care ați dispus și semnat acte normative, nu vă poate fi permis să încălcați legea.

 • De ce a fost amendată S.C ANSAMBLE INFLIGHT cu 10.000 RON și i-a fost retrasă autorizația sanitară veterinară și de siguranța alimentelor de către D.S.V.S.A Dolj?

Pentru că ”aproviziona” noaptea, la prețuri derizorii (40 de lei la paznici), fără facturi fiscale produse alimentare expirate de la firme de neutralizare a acestora cu scopul de a fi servite pasagerilor de pe cursele aeriene WIZZ AIR îmbarcați la Aeroportul Craiova sau bolnavilor internați la S.C.J.U Craiova iar medicii veterinari specialiști ai D.S.V.S.A Dolj au constatat cu ocazia controalelor, aceste fapte.

Pretinsa multinațională S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL cu administrator care nu există (Bonnot Francois Louis Maurice) administrator care are un domiciliu fictiv în Casablanca, Maroc, nu-și declară toate veniturile încasate,inclusiv cele obținute de la instituții publice.

 • Tot în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, dar și a Inspectoratului de Poliție Județean Dolj care are un dosar în lucru în legătură cu aceste fapte și Camera de Conturi Dolj.

Cu toate că în perioada 01.01.2020-prezent, S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL a încasat de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova peste 11 milioane RON, nu înregistrează în evidența contabilădecât venituri în sumă de 4.774.264 RON, diferența făcând obiectul evaziunii fiscale, a spălării de bani și delapidării.

Pentru suma de 1.108.807,11 leiîncasată de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL prin pretinsul administrator Bonnot Francois Louis Maurice, nu a declarat facturile seria ANSCRA00001 în sumă de 441.030,35 lei, seria ANSCRA00008 în sumă de 241.730,30 lei, seria ANSCRA00009 în sumă de 198.505,55 lei și seria ANSCRA00010 în sumă de 242.884,86, pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit și sustragerea din conturile bancare a sumei prin metoda ”CARDUL”, indicând Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova un alt cont decât cel de la Trezoreria Sectorului 1 București, sector în care își are sediul social și unde ar fi trebuit deschis contul de Trezorerie, cont nemenționat în cele două contracte încheiate cu spitalul (nr.7442/2019 și nr.9240/2020), contracte în care nu este menționat nici numele reprezentantului legal/administratorului societății.

 • Scurtă concluzie:

Indiferent de cât de fin pretindeți că toarceți domnilor infractori interni și externi și câtă susținere pretindeți că aveți din partea unor infractori politici, precum Olguța Vasilescu sau Claudiu Manda sau din partea serviciilor de intelligence interne sau agenturi externe, ițele tot vor ieși la iveală și tot veți merge la pușcărie. Cel puțin unii dintre voi și alții ca și complici, dacă analizăm uzanțele în materie de delicvență din România Europeană.

 • CEREM PUBLIC GUVERNATORULUI BNR ȘI ORGANISMELOR DE CONDUCERE A TUTUROR BĂNCILOR CARE AU DESCHIS CONTURI ÎN NUMELE ȘI PENTRU BONNOT FRANCOIS LOUIS MAURICE SA DISPUNĂ URGENT MĂSURILE LEGALE ÎN CONSECINȚĂ, RESPECTIV DE ÎNCHIDERE A CONTURILOR MENȚIONATE PÂNĂ LA IDENTIFICAREA ADMINISTRATORULUI BONNOT FRANCOIS LOUIS MAURICE ȘI INTRAREA ÎN LEGALITATE.
 • CEREM PUBLIC ANAF, PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ, IPJ DOLJ, CAMERA DE CONTURI DOLJ, SĂ DISPUNĂ TRAGEREA LA RĂSPUNDERE (CIVILĂ ȘI PENALĂ) A FUNCȚIONARILOR DIN TREZORERIA CRAIOVA, DAR ȘI A ALTORA DIN ALTE UNITĂȚI DE TREZORERIE CARE AU OPERAT PLĂȚI CĂTRE S.C ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL ÎN ALTE CONTURI DECÂT CEL PE CARE AVEA OBLIGAȚIA SĂ-L DESCHIDĂ , ADICĂ LA TREZORERIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI ȘI SĂ SISTEZE ORICE DECONTARE CĂTRE ALTE CONTURI ALE ACESTEI SOCIETĂȚI AVÂND ÎN VEDERE ȘI DEBITUL DE APROXIMATIV 4 MILIOANE RON DATORAT DE AGENTUL ECONOMIC, CĂTRE ANAF.
 • CEREM PUBLIC DIICOT SĂ DISPUNĂ DESTRUCTURAREA GRUPĂRII INFRACȚIONALE ORGANIZATE CU IMPLICAȚII LA NIVEL TRANSFRONTALIER ȘI RECUPERAREA PREJUDICIULUI DE PESTE 30 MILIOANE EURO DE LA PERSOANELE VINOVATE, INCLUSIV FUNCȚIONARII BANCARI CARE AU DESCHIS NELEGAL CONTURILE.
 • CEREM PUBLIC OFICIULUI NAȚIONAL DE  PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SĂ SE SESIZEZE ȘI SĂ DISPUNĂ MĂSURILE LEGALE ÎN CONSECINȚĂ.

ACEEAȘI SOLICITARE ESTE VALABILĂ ȘI ÎN CAZUL S.C ANSAMBLE INFLIGHT SRL ȘI S.C CARGO JET SERVICES SRL DIN OTOPENI, JUD. ILFOV.

 • CEREM PUBLIC MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII,CSEKE ATTILA, CA PRIN CORPUL DE CONTROL SĂ DISPUNĂ URGENT VERIFICAREA LA SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA, UNITATE SANITARĂ AFLATĂ ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII, A TUTUROR ASPECTELOR SESIZATE, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A FAPTULUI CĂ HRĂNIREA PACIENȚILOR INTERNAȚI ESTE PARTE A ACTULUI MEDICAL.
 • AM CONSIDERAT CĂ FAPTELE TREBUIE SĂ INTRE ȘI ÎN ATENȚIA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, DL. KLAUS IOHANNIS, DREPTUL LA SĂNĂTATE AL CETĂȚENILOR FIIND UN DREPT CONSTITUȚIONAL;
 • AM CONSIDERAT ȘI CĂ ACESTE FAPTE TREBUIE SESIZATE PARCHETULUI EUROPEAN ȘI PARLAMENTULUI EUROPEAN, NU NUMAI DIN SPIRIT CIVIC.
 • AȘTEPTĂM UN COMUNICAT/PUNCT DE VEDERE DIN PARTEA AMBASADEI REPUBLICII FRANCEZE ÎN ROMÂNIA.

Vom reveni cu prezentarea detaliată a operațiunilor frauduloase pe fiecare cont bancar al celor trei societăți administrate de persoana inexistentă, cu domiciliul fictiv în Casablanca, Maroc, Bonnot Francois Louis Maurice.

Tihomira IVAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *