RISCUL MAJOR DE CONTAMINARE BIOLOGICĂ/BACTERIOLOGICĂ/EPIDEMIOLOGICĂ LA BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA NU A FOST ELIMINAT PÂNĂ ÎN PREZENT. INTERESELE MANAGERULUI PENTRU ATRIBUIREA CELUI DE-AL CINCELEA CONTRACT PENTRU HRANA PACIENȚILOR DIN ALTĂ LOCAȚIE DECÂT BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI SUNT MAI PRESUS DECÂT VIAȚA PACIENȚILOR INTERNAȚI

Pentru că nu erau de ajuns infecțiile nosocomiale soldate cu decesul pacienților sau cu invaliditatea acestora pe viață din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, aspecte relatate în articolul anterior,  conducerea acestui spital (managerul Georgescu Eugen Florin) nu a eliminat până la această dată riscul major de contaminare biologică/bacteriologică/epidemiologică din blocul alimentar conectat la spital, aflat în interdependență cu secțiile spitalului, aspecte care la rândul lor au făcut obiectul articolelor noastre de presă anterioare.

Pentru că de la managerul spitalului, dr. Georgescu Eugen Florin nu aveam mari așteptări să se implice în eliminarea riscului de contaminare la care am făcut referire, datorită intereselor de a ține blocul alimentar modernizat al spitalului închis pe o perioadă cât mai mare de timp pentru a atribui în mod direct și nelegal contractele de prestări servicii hrană pentru pacienți unei societăți comercialeși cu administrator fictiv și cu mari obligații fiscale neachitate la bugetul de stat, din altă locație, din incinta fostului ICIL (LACTIDO),ne-am adresat în repetate rânduri instituțiilor abilitate, cu atribuții în domeniu, astfel:

 • Ministerul Sănătății a răspuns astfel:În urma analizării aspectelor din solicitarea dvs., Corpul de control al ministrului Sănătății a transmis solicitarea către Direcția de Sănătate Publică a Județului Dolj, în vederea verificării aspectelor semnalate, conform competențelor și prerogativelor de care dispune această instituție. După finalizarea acțiunii de control, vă vor fi comunicate rezultatele acestui demers”. 
 • Direcția de Sănătate Publică Dolj a răspuns prin directorul executiv Dorin Viorel Micu, astfel: ”Precizează căla data controlului efectuat în perioada 27.12.2022 – 28.12.2022, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova avea asigurate servicii de hrană pentru pacienți de la S.C. ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL conform contractului nr.6164/29.09.2022, iar spațiul destinat blocului alimentar precum și dotarea specifică constituie obiectul unui litigiu în justiție între spital și S.C. ELCOMEX SRL”.

Prin adresa nr.543/12.01.2023, D.S.P. Dolj mai precizează că: ”având în vedere riscul pentru sănătatea publică din blocul alimentar s-a recomandat eliminarea cu celeritate a alimentelor expirate, aflate în putrefacție, precum igienizarea și dezinfecția spațiului și a echipamentelor și prezentarea Procesului verbal de eliminare SCSP-DSP DOLJ”.

”Măsurile dispuse cu privire la eliminarea alimentelor expirate, aflate în putrefacție au fost duse la îndeplinire conform Procesului verbal Seria ECO nr.651 încheiat de S.C. COMPACT ECO SRL”.

D.S.P. Dolj nu face nicio referire la ducerea la îndeplinirea măsurilor de decontaminare a spațiului și a echipamentelor aflate în acesta, referindu-se decât la unele măsuri de igienizare care au constat de fapt în spălatul pe jos cu apă și deschiderea geamurilor pentru o perioadă de peste două săptămâni.

La data de 25.01.2023,prin adresa nr.606, D.S.P. Dolj ne comunică faptul că produsele alimentare expirate aflate în putrefacție în blocul alimentar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova de peste 3 ani, au fost colectate de către firma specializată COMPACT ECO SRL care le-a predat în vederea neutralizării către S.C HERMAN SRL Craiova, fără să facă precizarea cum a  mai fost posibilă cântărirea alimentelor aflate în putrefacție sau dezintegrate. Prin aceeași adresă, D.S.P. Dolj face precizarea că în data de 28.12.2022 o echipă de inspectori sanitari din cadrul D.S.P. Dolj a verificat aspectele sesizate la nivelul blocului alimentar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, iar deschiderea spațiului s-a făcut de către o comisie mixtă formată din reprezentanți ai S.C.J.U. Craiova și că ”având în vedere risculpentru sănătatea publică, s-a recomandat eliminarea cu celeritate a alimentelor expirate, aflate în putrefacție…”.

Cu privire la eliminarea produselor alimentare de origine animală și nonanimală, inclusiv ouă, aflate în blocul alimentar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova timp de peste 3 ani, datorită ambiției managerului Georgescu Eugen Florin și a intereselor acestuia și a celor care l-au susținut și îl susțin, altele decât cele publice luăm act și informăm cititorii că acestea au fost eliminate spre neutralizare așa cum susține D.S.P. Dolj.

Nu renunțăm însă la solicitările noastre către D.S.P. Dolj de a ne fi comunicat și modul prin care acesta au fost eliminate fără risc de contaminare a întregului spital și de  a ne fi comunicate documentele din care rezultă că a fost efectuată decontaminarea, atât a spațiului bloc alimentar conectat la spital, cât și a tuturor bunurilor materiale aflate în acesta.

Cu toate că deținem, probe indubitabile bazate pe planșe foto și filmări că managerul S.C.J.U. Craiova împreună cu mâna lui dreaptă, Stanca Flavius Alexandru a dispus în anul 2022 depozitarea în acest spațiu contaminat a medicamentelor și materialelor sanitare, D.S.P. Dolj, prin adresa nr.543/12.01.2023 ne-a informat că în blocul alimentar nu s-a constatat prezența medicamentelor.

A fost mai simplu să transmită: ”Luati-le repede de acolo!”

Cu certitudine, persoane împinse la moarte prin contaminare biologică/bacteriologică/epidemiologică din cadrul serviciului tehnic-administrativ au intrat și le-au retras, depozitându-le în spațiul de lângă blocul alimentar, unde se află celelalte materiale sanitare și alte medicamente.

 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ne-a comunicat prin adresa 8136/27.12.2022 că vom primi răspuns de la D.S.V.S.A. Dolj.

D.S.V.S.A. Dolj, prin adresa nr.15567 din 03.01.2023 ne-a comunicat că s-a dispus în regim de urgență ca produsele expirate din blocul alimentar să fie dirijate către firma de neutralizare S.C. HERMAN SRL Craiova – unitate de incinerare, fără a comunica și dacă spațiul blocului alimentar, împreună cu fluxul tehnologic și toate bunurile existente au fost decontaminate conform prevederilor legale.

 • D.S.V.S.A. Dolj, prin directorul executiv dr. Andrei Butaru ne comunică prin adresa nr.422/20.01.2023 că în perioada 22.12.2022 – 03.01.2023 blocul alimentar din incinta S.C.J.U. Craiova reprezintă o zonă izolată, închisă la cheie, unde accesul este interzis pentru ca în această perioadă să fie evacuate produsele neconforme, dirijate către incinerare, iar în ceea ce privește contaminarea pacienților internați și a personalului spitalului, aspectele nu intră în competența instituției sale(D.S.V.S.A. Dolj).

Domnul director Andrei Butaru nu a precizat și cine a închis blocul alimentar, respectiv dacă la închiderea acestuia au asistat și inspectorii D.S.V.S.A. Doljși nici modul cum au fost evacuate produsele alimentare neconforme, dirijate către incinerare, astfel încât să nu pericliteze siguranța pacienților internați și a personalului spitalului.

Din adresa nr.422/20.01.2023a directorului executiv al D.S.V.S.A. Dolj, dr. Andrei Butaru, rezultă că înainte de data de 22.12.2022 blocul alimentar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova era o zonă deschisă fără a fi închisă la cheie și care nu reprezenta o zonă izolată, dar care avea depozitate produse alimentare de origine animală și nonanimală, lactate, inclusiv ouă timp de peste 3 ani, cu privire la care acesta însuși a dispus eliminarea și incinerarea lor.

 • Garda de Mediu – Serviciul Comisariatului Județean Dolj ne-a comunicat că la data de 20.01.2023, în cadrul blocului alimentar nu se mai găsesc decât dotările specifice desfășurării unei activități specifice unui bloc alimentar.

Această instituție, prin adresa nr.101/20.01.2023 semnată de comisarul șef Gheorghe Călinoiu, ne-a mai comunicat că în specificul activității sale intră verificarea respectării tuturor facturilor de mediu la nivelul județului Dolj, precum și rezolvarea tuturor problemelor sesizate, precizând însă că ”aspectele sesizate de noi sunt de competența altor instituții publice”.

Fără comentarii!

 • Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Dolj nu a formulat un răspuns la solicitarea noastră din 29.12.2022.
 • Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova nu a răspuns sub nicio formă până în prezent la adresa noastră nr.61/20.01.2023, acesta nesocotind atât prevederile Legii nr.544/2001, cât și propriile atribuții, pentru care este plătit din bani publici.

Publicăm ca atare adresa nr.61/20.01.2023, la care managerul Georgescu Eugen Florin nu a formulat un răspuns până la această dată:

Surse din interiorul spitalului ne-au precizat că la blocul alimentar nu s-a făcut niciun fel de decontaminare după evacuarea produselor alimentare aflate în putrefacție și că trei muncitori din cadrul serviciului tehnic-administrativ au fost obligați să spele pe jos cu apă și să deschidă ferestrele. Asta a însemnat din punctul de vedere al managerului Georgescu Eugen Florin igienizarea spațiului blocului alimentar conectat la spital, pe care o consideră în felul său decontaminare.

Nu și conform normativelor în vigoare privind siguranța vieții pacienților, spunem noi.

Aceleași surse ne informează că există în spital un responsabil cu privire la aceste riscuri, șeful S.P.I.A.A.M, consilierul local dr. Dinescu Sorin, șeful de catedră de la U.M.F. Craiova care evaluează studenții cu privire la riscul major de contaminare din spital, dar care nu a fost prezent în soluționarea acestei grave situațiicare îl privea.

Celor care au nesocotit solicitările noastre bazate pe prevederile legale și pe interesul public cu privire la siguranța vieții cetățenilor plătitori de C.A.S, le transmitem că vom uza de toate căile legale pentru a fi obligați să răspundă, iar celor constituiți în grupare infracțională organizată, atât la nivelul spitalului care are și un birou juridic, cât și susținătorilor acestei grupări din afara spitalului, șefi de instituții publice, le transmitem că vom sesiza organele de cercetare/urmărire penală pentru săvârșirea de fapte penale și complicitatea la săvârșirea acestora.

Vom continua șirul dezvăluirilor și anchetele jurnalistice până la asigurarea pacienților că viața lor nu este pusă în pericol de către aceste grupări infracționale.

Tihomira IVAN

1 thought on “RISCUL MAJOR DE CONTAMINARE BIOLOGICĂ/BACTERIOLOGICĂ/EPIDEMIOLOGICĂ LA BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA NU A FOST ELIMINAT PÂNĂ ÎN PREZENT. INTERESELE MANAGERULUI PENTRU ATRIBUIREA CELUI DE-AL CINCELEA CONTRACT PENTRU HRANA PACIENȚILOR DIN ALTĂ LOCAȚIE DECÂT BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI SUNT MAI PRESUS DECÂT VIAȚA PACIENȚILOR INTERNAȚI

 1. Managerul Georgescu și Stanca, Micu de la DSP, Butaru de la DSV, dr. Dinescu de la SPIAAM sunt parte a grupării infracționale din cel mai mare spital al Ministerului Sănătății, scursuri, persoane objecte, rebuturi umane ahtiate după bani publici susținute de interlopi precum Claudiu Manda, Olguța Vasilescu, cancerul sistemului sanitar Tudorel Ciurea de la UMF și alți nemernici îmbogățiți din bani publici.
  Nu-i interesează decât un preț mai mare pentru următorul contract . Și-au bătut joc de blocul alimentar în care erau condiții impecabile de siguranță alimentară, față de spațiul din ICIL al noului prestator. Serviciul era cu mult mai ieftin din blocul alimentar și d-aia l-au închis, în urmă cu peste 3 ani și au interzis accesul fără să țină cont de alimentele care au intrat în putrefacție. Nu i-a interesat decât prețul, că doar nu dau de la ei! Problema mare este la acoliții de la DSP Dolj și DSV Dolj care știau care este situația, dar au lăsat-o așa, ca să nu-i supere pe Claudiu Manda și Olguța Vasilescu.
  Ticălosul de la DSV Dolj, Andrei Butaru, un fost prieten intim al Olguței Vasilescu nu s-a gândit niciodată că un muncitor amărât din spital poate lua de acolo conserve expirate pe care să le consume sau să le dea copiilor. Nu s-a gândit ce urmări pot să creeze miile de ouă devenite bombă biologică, laptele, carnea, produsele din carne etc. întrucât spațiul este conectat direct la incinta spitalului, iar prin lifturi la toate secțiile acestuia.
  Este foarte clar că nici inspectorii de la DSV si nici cei de la DSP nu au riscat să intre în focarul de infecție de la blocul alimentar al spitalului, iar șeful DSV are tupeul să susțină că cele constatate de inspectorii DSV în data de 22.12.2022 nu fac obiectul informațiilor de interes public. Poziția lui în funcția de șef a DSV nu mai este de mult de interes public ci de complicitate la jaful din banii publici, inclusiv prin călcarea pe morminte.
  Nu-i slăbiți deloc pentru că mâine-poimâine, cine știe ce eveniment mai iese la iveală, ca să distrugă această investiție de excepție din spital denumită bloc alimentar. O inundație cumplită, un incendiu de la vreo instalație electrică sau de gaz, cine știe…
  Tot din spital știu că prețul de prestare/pacient a fost până la 31.12.2019 de 2,4 lei și nu a fost modificat timp de peste 12 ani, iar la 01.01.2020 pentru firma de ”casa” a fost majorat de peste 2 ori și apoi de trei ori, acum intenționează să-l facă 10 lei/pacient
  Pe înțelesul tuturor acest preț înseamnă costurile prestatorului cu personalul, utilitățile, materiale de curățenie, dezinfecție, igienă etc. și nu are legătură cu alocațiile de hrană pentru fiecare categorie de bolnavi stabilite periodic de către Guvern.
  Acea decontaminare în condițiile legislației nu o va face Georgescu niciodată pentru că așa va fi pus în situația să organizeze o licitație din blocul alimentar și nu-i convine pentru că e mai ușor să dea din nou direct un alt contract (al 4-lea, al 5-lea sau câte vor fi)
  În curând serviciul de masă va ajunge la peste 10 miliarde vechi pe lună de 4 ori mai mult decât până la finele anului 2019, iar împreună cu cel de spălătorie deținut de firma lui Cosmin Enea, prietenul lui Claudiu Manda, vor acapara bugetul spitalului care va rămâne fără bani de utilități. Medicamentele nu mai contează. Cine se internează va trebui să vină cu ele de acasă, inclusiv cu pansamentele și alte materiale sanitare, asta dacă va avea curaj să doarmă în lenjeria ruptă și împuțită.
  Așa da servicii de sănătate domnule ministru Rafila!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *