TOTUL DESPRE GRUPAREA INFRACȚIONALĂ CARE ÎNCEARCĂ SĂ ASCUNDĂ RISCUL MAJOR DE CONTAMINARE BIOLOGICĂ/ BACTERIOLOGICĂ/ EPIDEMIOLOGICĂ DIN BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA, DAR ȘI DESPRE INFECȚIILE NOSOCOMIALE NEDECLARATE. IGIENIZARE VS DECONTAMINARE

Am prezentat în edițiile anterioare modul iresponsabil, de-a dreptul ticălos în care managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, dr. Georgescu Eugen Florin cu sprijinul directorului executiv dr. Andrei Butaru al D.S.V.S.A. Dolj și al directorului executiv al D.S.P. Dolj ec. Viorel Dorin Micu, încearcă să marcheze grava situație din spital privind expunerea pacienților la riscul major de contaminare biologică/bacteriologică/epidemiologică, urmare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală ca lapte și produse lactate, carne și produse din carne, ouă, conserve etc. rămase depozitate în blocul alimentar timp de 3 ani și revenim în această ediție asupra gravei situații care există și în prezent.

 • Cum a fost posibilă o astfel de inconștiență, lipsă de responsabilitate, ticăloșie?

Răspunsul este la doctorul Georgescu Eugen, managerul spitalului și este unul simplu: BANII !! Dar nu pentru interesul public ci pentru propriile interese conectate la cele ale persoanelor publice care l-au susținut și îl susțin.

Așa a fost posibil ca la data de 01.01.2020 să dispună interzicerea accesului personalului prestatorului ELCOMEX SRL în blocul alimentar pentru a-și retrage produsele alimentare depozitate, lăsând cel mai modern bloc alimentar din țară să devină bombă biologică și să semneze un alt contract cu o altă firmă, dar din altă locație insalubră și neautorizată din Craiova, Str. Nicolae Romanescu nr.112 (fostul ICIL).

Pentru contractul atribuit direct, unei firme ANSAMBLE CATERING & SERVICES SRL cu administrator fictiv, africanul Bonnot Francois Louis Maurice cu domiciliul declarat fictiv în Maroc și cu datorii mari, de ordinul milioanelor de lei la ANAF, managerul Georgescu Eugen s-a ales cu un apartament de lux în complexul AZALIS din Bulevardul Mureș.

 • Cum rămâne cu pacienții supuși riscului de contaminare?

Așa cum am mai prezentat opiniei publice în articolele anterioare, nu am încetat nicio clipă să solicităm instituțiilor abilitate (D.S.V.S.A. Dolj, D.S.P. Dolj, Garda de Mediu) să dispună măsurile legale cu privire la grava situație din blocul alimentar contaminat al spitalului.

Într-o notă de total dispreț, de infatuare și nepăsare, afișându-și vădit sprijinul pentru managerul Georgescu Eugen Florin de a masca riscul privind siguranța vieții pacienților, directorul executiv al D.S.V.S.A. Dolj, dr. Andrei Butaru s-a limitat la a preciza în răspunsurile sale că ”produsele din blocul alimentar au fost identificate după etichete, acestea fiind într-o stare avansată de degradare, ambalaje deteriorate, cântărirea fiind efectuată de S.C. COMPACT ECO SRL, care a colectat și transportat produsele neconforme la unitatea de incinerare S.C. HERMAN SRL”.

Evident răspunsul directorului executiv al D.S.V.S.A. Dolj este unul ”ocolit” față de realitate pentru că se referă la produsele conservate și cele cu termen lung de conservare, nu și la cele de origine animală (carne și preparate din carne), lactate (lapte și produse din lapte), ouă etc, aflate în putrefacție.

D.S.P. Dolj însă îl contrazice în parte pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Dolj, deoarece prin adresa nr.543/12.01.2023, la rubrica măsuri și recomandări, precizează: ”Având în vedere riscul pentru sănătatea publică din blocul alimentar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova s-a recomandat eliminarea cu celeritate a alimentelor expirate, aflate în putrefacție cu o firmă specializată, precum și igienizarea și dezinfecția spațiului și a echipamentelor frigorifice și prezentarea procesului verbal de eliminare SCSP – DSP Dolj”.

Publicăm ca atare adresa nr.543/12.01.2023 a D.S.P. Dolj:

Nu e de mirare de ce directorul executiv al D.S.V.S.A. Dolj, Andrei Butaru, a ținut secret Procesul verbal întocmit de inspectorii D.S.V.S.A. Dolj în data de 22.12.2022 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, motivând că ”acest document nu se regăsește în lista cuprinzând informațiile de interes public…”.

Oare așa să fie domnule director Andrei Butaru? Cum explicați faptul că D.S.V.S.A. a întocmit Procesul verbal la data de 22.12.2022, considerând rezolvată problema riscului de contaminare a pacienților spitalului, iar D.S.P. Dolj constată în perioada 27.12.2022 – 28.12.2022 existența în blocul alimentar al spitalului a produselor alimentare expirate, aflate în putrefacție.

Până la urmă, am intrat în posesia Procesului verbal nr.169/22.12.2022 care, analizându-l prin punerea cap la cap a sesizărilor sosite la redacție și prin prisma propriilor investigații, se poate constata cu ușurință că nu face nicio referire la produsele de origine animală aflate în putrefacție.Este de asemenea evident că Procesul verbal este întocmit fără prezentarea de fapt a realității pentru că, era imposibil ca un inspector D.S.V.S.A. Dolj, fie el și echipat în costum pentru situații de urgență, cu butelie de oxigen, tot nu reușea să manipuleze sau să cântărească niște produse în putrefacție, dezintegrate, de origine animală, aflate timp de peste 3 ani în spații debranșate de la curentul electric. Nici o persoană responsabilă cu privire la propria-i viață nu putea să se expună riscului de a manipula ouă depozitate timp de 3 ani.

Tot domnul director Andrei Butaru se încurcă în răspunsuri și spune la data de 03.01.2023 că ”inspectorii D.S.V.S.A. Dolj nu au pătruns în blocul alimentar”

Vom sesiza la rândul nostru organele de cercetare/urmărire penală și poate că acolo, inspectorii D.S.V.S.A. Dolj, în frunte cu directorul executiv al instituției, vor cerceta situația și consecințele acesteia.

 • Igienizare vs decontaminare

Managerul spitalului, dr. Georgescu Eugen Florin nu a dorit să clarifice modul cum a fost efectuată igienizarea spațiului bloc alimentar urmată de decontaminarea acestuia și a bunurilor care îl compun.

Prin Adresa nr.3106/17.03.2023, economistul din fruntea D.S.P Dolj, Viorel Dorin Micu ne comunică faptul că ”IGIENIZAREA ȘI DECONTAMINAREA sunt două activități diferite ca finalitate…” , dar nu dispune ca acestea să fie efectuate distinct de către spital, atât cu privire la spațiul blocului alimentar, cât și cu privire la bunurile ce compun acest spațiu.

În aceeași adresă se mai precizează că decontaminarea, procedura executării acesteia, responsabilitatea săvârșirii de către persoanele fizice sau juridice revine în exclusivitatea S.C.J.U. Craiova, conform art.166, alin.2, din Legea nr.95/2006, care prevede că ”Spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.Raportat la persoanele care intră în blocul alimentar, responsabilitatea aparține în exclusivitatea S.C.J.U. Craiova, deoarece are obligația să ia toate măsurile necesare și suficiente pentru a nu supune unui risc de sănătate publică persoanele care intră în spațiu și în contact cu bunurile/echipamentele existente în acesta”.

Concret, se aruncă responsabilitatea de la unii la alții și nu se respectă atribuțiile statuate ierarhic prin lege. Ministerul Sănătății s-a spălat pe mâini și ne-a trimis la Institutul Național de Sănătate Publică – A.N.M.C.S, care este competent cu privire la atribuțiile de primire, elaborare și analiză asupra rapoartelor IAAM/EAAM de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, iar A.N.M.C.S. ne-a trimis la D.S.P. Dolj, conform adresei nr.802/01.03.2023, pe care o publicăm ca atare.

Cert este că niciodată până în prezent directorul executiv al D.S.P. Dolj nu a dispus recoltarea de probe din spațiul bloc alimentar și de pe bunurile pe care îl compun, pentru a trage o justă concluzie și pentru a dispune măsurile legale în consecință. Este în responsabilitatea D.S.P. Dolj să dispună recoltarea acestor probe, iar directorul executiv a încălcat legea cu consecința asumării oricăror evenimente nedorite (deces, invaliditate pe viață, pierderea totală sau parțială a capacității de muncă, alte prejudicii cauzate pacienților).

Cine este președintele A.N.M.C.S, cu rang de secretar de stat, ce sau cine l-a recomandat să ajungă în această funcție publică, după ce a fost lucrător la Gazeta de Olt Slatina (o verigă a Gazetei de Sud), șef al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat (Patrimoniu)a Primăriei lui Darius Vâlcov de la Slatina și apoi director al C.J.A.S. Olt, vă vom prezenta într-o ediție viitoare împreună cu încrengăturile și contractele semnate.

 • În urma sesizării Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, cu privire la rapoartele anuale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova privind Infecțiile Asociate Asistenței Medicale (IAAM) care nu sunt declarate în totalitate de către spital și care au produs și produc decesul pacienților sau invaliditatea acestora, răspunsul a venit de la D.S.P. Dolj prin adresa nr.2582/2815/06.03.2023, care confirmă dezastrul din spitalul devenit lagăr de exterminare.

Publicăm ca atare adresa nr.2582/2815/06.03.2023 a D.S.P. Dolj prin care se confirmă că la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova ”nu au fost și nu sunt raportate toate cazurile de IAAM, cazurile de expunere accidentală la produse biologice nu sunt înregistrate pe secții și raportate corespunzător către DSP Dolj, iar la nivelul spitalului nu se monitorizează testarea microbiologică a lenjeriei”.

 • De ce domnule ministru Alexandru Rafila? De ce domnule director executiv al D.S.P. Dolj, ec. Viorel Dorin Micu? De ce domnule secretar de stat Valentin Florin Ciocan, președinte al A.N.M.C.S.?

Faptul că la conducerea Direcției de Sănătate Publică Dolj a fost numit un economist nu ar mai însemna o surpriză pentru nimeni dacă din punctul de vedere al economistului, neraportarea tuturor cazurilor de infecții asociate asistenței medicale (IAAM) soldate cu moartea sau invaliditatea pacienților internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova se rezumă numai la sancțiunea contravențională cu amendă a unității sanitare și a directorului medical sau dacă pentru nerespectarea planului de autocontrol pe anumite secții și săli de operație și neînregistrarea pe secții, respectiv neraportarea către D.S.P. Dolj a cazurilor de expunere accidentală la produse biologice se rezumă la sancțiunea cu avertisment a conducerii spitalului.

Tot din punctul de vedereal economistului aflat în fruntea D.S.P. Dolj, nemonitorizarea testării microbiologice a lenjeriei de pat și de corp la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova se rezumă la sancțiunea cu avertisment a directorului de îngrijiri al unității sanitare.

 • În aceste condiții, cum a fost posibil domnule ministru Alexandru Rafila și domnule economist Viorel Dorin Micu de la D.S.P. Dolj să emiteți Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova Autorizația Sanitară de Funcționare nr.3274/07.06.2022 eliberată în baza Referatului de evaluare nr.9757/13.05.2022?

În situația de mai sus, cu grave consecințe asupra siguranței vieții pacienților, suspendarea Autorizației Sanitare de Funcționare a spitalului ar fi imperativ necesară până la conformarea cu măsurile impuse de către D.S.P. Dolj, raportate la dispozițiile legislației sanitare în vigoare, măsuri care nu ne-au fost comunicate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public de către economistul aflat la conducerea D.S.P. Dolj.

De ce Autorizația Sanitară de Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a fost eliberată necondiționat, în situația în care D.S.P. Dolj avea cunoștință de rapoartele din ultimii 5 ani ale spitalului privind neraportarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, este o întrebare la care va trebui să răspundă economistul de la conducerea D.S.P. Dolj împreună cu semnatarii Referatului de evaluare nr.9757/13.05.2022, dar de data aceasta, în fața procurorilor.

Nota de pe Autorizația nr.3274/07.06.2022este foarte clar stipulată de către emitentul D.S.P. Dolj, în sensul că ”unitatea sanitară autorizată(S.C.J.U. Craiova) este obligată să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare”

Or, este evident că Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a încălcat condițiile Autorizării Sanitare de Funcționare.

Publicăm ca atare adresa nr.3104/17.03.2023 a D.S.P. Dolj:

 • Se mai respectă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova drepturile constituționale la sănătate, de ocrotire a sănătății cetățenilor, prevăzut în Constituția României, domnule ministru Alexandru Rafila și domnule economist Viorel Dorin Micu de la D.S.P. Dolj? De ce domnule secretar de stat Valentin Florin Ciocan, președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate?

Le vom cere acestor persoane publice, plătite din bani publici să ne comunice dacă ei sau membrii lor de familie și-ar asuma internarea cu ominimă siguranță în Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

Aceeași întrebare o adresăm șioamenilor legii care, poate, nu toți au posibilitatea să plătească tratamente sau intervenții medicale în străinătate sau la care intervine urgența.

Nu excludem nici solicitarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Dolj de a ne comunica ce fel de servicii de sănătate, respectiv ce fel de cazuri medicale decontează către spital din bani publici, în condițiile în care D.S.P. Dolj confirmă prin adresa nr.2582/2815/06.03.2023 că la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova ”nu au fost și nu sunt raportate toate cazurile de IAAM, inclusiv infecțiile nosocomiale,cazurile de expunere accidentală la produse biologice nu sunt înregistrate pe secții și raportate corespunzător către DSP Dolj, iar la nivelul spitalului nu se monitorizează testarea microbiologică a lenjeriei”.

Cum se fac raportările de către spital și cum sunt acceptate la plată  de către C.J.A.S. Dolj este o situație pe care va trebui să o clarifice Camera de Conturi Dolj printr-o verificare încrucișată, verificare care a fost trecută cu vederea la ultimul control la spital.

Despre situația lenjeriei netestate microbiologic, vom reveni cu un articol de presă distinct în care vom prezenta un alt mare jaf al banilor publici din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova pentru serviciul de spălătorie, contractat cu S.C. BEST CLEAN SRL care și-a schimbat denumirea în S.C. COLISEUM LOGISTICS& DISTRIBUTION SRL pentru a se pierde urma jafului.

Vom reveni!

Tihomira IVAN

1 thought on “TOTUL DESPRE GRUPAREA INFRACȚIONALĂ CARE ÎNCEARCĂ SĂ ASCUNDĂ RISCUL MAJOR DE CONTAMINARE BIOLOGICĂ/ BACTERIOLOGICĂ/ EPIDEMIOLOGICĂ DIN BLOCUL ALIMENTAR AL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA, DAR ȘI DESPRE INFECȚIILE NOSOCOMIALE NEDECLARATE. IGIENIZARE VS DECONTAMINARE

 1. Rețeaua infracțională este clară pentru orice procuror fie el și stagiar: Mai marii derbedei politici, Claudiu Manda, numesc managerul, un individ de regulă prost, ratat pe toate planurile, dacă e și copil de informator la securitate cu atât mai bine. Mai numesc lângă el o altă scursură, mai întâi la administrativ, apoi la resurse umane, o lichea conectată la clanurile interlope pentru ca managerul să nu fie singur și să o ia la sănătoasa. Mai numesc apoi un jurist la achiziții și contracte și încă unul la serviciul tehnic-administrativ și cam atât la spital. La DSP e numit apoi tot omul lor, un economist care gestionează SANEPIDUL sau infecțiile spitalicești în sensul de a le acoperi sau cel mult a le sancționa cu avertisment.
  Veriga merge mai departe, la Ministerul Sănătății unde e bun consilier al ministrului sau la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, unde l-au numit pe nimeni altul decât unealta lui Vâlcov, lucrător la ziar și apoi semnatar al tuturor contractelor păguboase de zeci de milioane de euro încheiate de Vâlcov când era primar de Slatina sau care, atunci când era director al CJAS OLT deconta în Germania. La Concernul MEDICLIN din Lahr – Offenburg, 140.000 de EURO pentru unchiul lui Vâlcov, pacientul care putea fi tratat în Germania în timp ce zeci de copii sau tineri mureau așteptând pe liste pentru un tratament în străinătate de zece – cincisprezece ori mai ieftin.
  Asta este Ciocan de la ANMCS și nu trebuie avute așteptări în sensul bun, de a manageria calitatea în sănătate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova sau la spitalele din țară.
  Mai trebuia o întrebare în articol:
  De ce domnule prim ministru Ciucă ați numit acolo acest escroc deghizat în om de bine?
  Nu v-au informat cei care trebuiau să o facă? Poate că nu, dar știți de ce?
  Pentru că acest nemernic (Ciocan Valentin Florin) când era director la CJAS OLT plătea la farmaciile GEOPACA ale șefului SRI Olt, Alin Drăgoi, sume aberante pentru rețete cu nume de pe cruci, ca nume fictive cu care era familiarizat de la crucile cavourilor lui Vâlcov, burdușite cu lingouri de aur și bani, dar la care pretinșii mascați s-au limitat la a declara decât trei bucăți de lingouri mici, din sutele care erau acolo.
  Nu vedeți că a acordat spitalului din Craiova (lagărului de exterminare) un certificat de acreditare din ciclul I și deja a făcut două vizite de monitorizare în care sigur nu a constatat nici Clostridium difficile, nici piocianic care clocăie în spital și omoară oameni nevinovați pe capete.
  Vor mai murii mulți oameni în acest spital al groazei până la vizita de evaluare a ANAMCS din iunie 2023 pentru verificarea conformității, dar vor murii la fel de mulși și după pentru că acest nemernic știe foarte bine ce înseamnă să calci pe morminte ca să rămâi secretar de stat în România.
  Mai vorbim…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *