JAFUL DE 100 MILIOANE DE EURO AL FONDURILOR EUROPENE ȘI DE LA BUGETUL DE STAT DE LA MINISTERUL AGRICULTURII – ANIF ȘI TENEBRELE LUI ÎN OLTUL LUI PAUL STĂNESCU ȘI AL MINISTRULUI AGRICULTURII BARBU FLORIN-IONUȚ, ZIS BUSY MAFIOTUL. CARE A FOST DE FAPT SCOPUL NUMIRII ÎN FUNCȚIA DE MINISTRU A LUI BARBU FLORIN-IONUȚ? PATRIA A PRIORI?

 • Scurt istoric infracțional:

După ce a fost promovat de Darius Vâlcov în funcția de director al Direcției Generale Economice a Primăriei Slatina, pentru serviciile aduse infractorului Darius Vâlcov, Barbu Florin-Ionuț a fost numit în funcția de director general al ANIF din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ocazie cu care a fost înființată la Scornicești, județul Olt, societatea CARMIN POPSTAR PROD SRL pe numele numitei Popa Carmen, care după ce a înțeles care este rolul ei în firmă, s-a retras, făcând loc noilor asociați Pătrulescu Viorel-Costel- Cristian și Popa Marius Cătălin, primul având și calitatea de administrator. Așa cum am prezentat în ediția anterioară, Barbu Florin-Ionuț a solicitat INSTANȚELOR DE JUDECATĂ SĂ-I PROTEJEZE FIRMELE PE CARE LE DEȚINE PRIN OBLIGAREA PRESEI DE A NU MAI PUBLICA INFORMAȚII ȘI REPORTAJE ÎN LEGĂTURĂ CU EL ȘI FIRMELE DEȚINUTE DE EL.

S-a referit evident, în primul rând la S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL căreia i-au fost atribuite de la ANIF un număr de 6 contracte în valoare de 72.161.355,44 lei (fără TVA) din fonduri europene, dar și de la bugetul de stat pentru cofinanțare în cadrul Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații în județul Olt, durata contractelor fiind între 24 și 48 de luni de la ordinul de începere.

Tot de la ANIF, directorul general, Barbu Florin-Ionuț a atribut în cadrul aceluiași program firmei CONDOR PĂDURARU SRL un număr de 9 contracte în valoare de 181.521.620,18 lei (fără TVA) pentru lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivelor de investiții, proiectare și execuție lucrări pentru reabilitarea amenajărilor de irigații în județul Olt, durata contractelor fiind între 40 de zile și 60 de luni de la ordinul de începere.

Nu în ultimul rând, directorul general Barbu Florin-Ionuț a atribuit societății ELSACO ELECTRONIC SRL un număr de 5 contracte în valoare de 53.447.263,13 lei (fără TVA) pentru proiectare și execuție lucrări pentru reabilitarea amenajărilor de irigații în județul Olt, durata contractelor fiind între 12 și 20 de luni de la ordinul de începere.

În total, având în vedere și alte societăți, contracte în valoare de peste 100 milioane de euro din fonduri europene au fost atribuite de la ANIF pentru reabilitarea sistemelor de irigații din județul Olt, cu precizarea că suma a fost prejudiciată odată cu prejudicierea și a bugetului public cufondurile aferente cofinanțării, pentru motivele pe care le expunem în continuare:

I. Prima referință o constituie Nota de Constatare din 15.09.2020 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobată de ministrul Nechita-Adrian Oros, din care rezultă următoarele:

”I. Constatări:

1.2.4.Referitor la contractul de execuție lucrări nr.19.04.079/03.04.2019 (lucrări executate din fonduri I+R)

În urma verificărilor în teren făcute de reprezentanții ANIF FTIF Olt, s-a constatat că imobilul în care funcționa stația SPA Fărcașele din cadrul amenajării de irigații Terasa Caracal necesită lucrări de reparații. În acest sens a fost întocmit referatul de necesitate nr.526/11.02.2019 prin care s-a solicitat la ANIF București achiziția unor lucrări de reparații la clădirea stației. Pe baza antemăsurătorilor și devizelor a fost stabilită valoarea acestora la 414.882,62 lei cu TVA.

În urma licitației a fost declarată câștigătoare oferta depusă de SC Carmin Popstar Prod SRL.

A fost încheiat contractul de execuție lucrări nr.19.04.079/03.04.2019, cu o valoare a lucrărilor de 402.566,94 lei cu TVA. După construirea garanției de bună execuție a fost emis ordinul de începere a execuției lucrărilor nr.1.257/08.04.2019.

În data de 05.12.2018 a fost emisă Decizia nr.82 de către ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt prin care domnul ing. Cazacu Constantin, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Personal Exploatare a fost numit diriginte de șantier, responsabil cu urmărirea lucrărilor, la obiectivul de investiții – Reabilitarea amenajării de irigații  Terasa Caracal.

În luna mai 2019, constructorul a emis factura nr.119/07.05.2019 în valoare de 231.741,23 lei cu TVA.

Prin adresa nr.245.1 din 15.05.2019, constructorul SC Carmin Popstar Prod SRL a solicitat sistarea lucrărilor motivând ”până când vremea va permite reluarea activităților”, fiind emis Ordinul de sistare   a lucrărilor nr.1623/15.05.2019.

În data de 21.11.2019 ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt a emis Ordinul de reluare a execuției lucrărilor nr.2.052.

Sistarea a fost aprobată de domnul Vruse Cristian Dan – la acea dată Director – ANIF – Filiala Teritorială Olt și domnul Tudoran Ion având funcția de șef serviciu TIAC, fiind nejustificată deoarece în această perioadă de primăvară – vară se puteau executa lucrările la obiectivul stația SPA Fărcașele.

În data de 20.11.2019, între constructorul și dirigintele de șantier a fost încheiată o Minută prin care s-a convenit renunțarea la unele lucrări și suplimentarea altor cantități de lucrări, întocmindu-se în acest sens Note de renunțare și Note de comandă suplimentară.

Conform acestora se renunță la turnare șapă pe suprafața de 350 mp și realizare termosistem pe suprafața de 75 mp, realizându-se în schimb o îmbrăcăminte din beton pe suprafața de 373,86 mp.

În data de 09.12.2019, conform situațiilor de lucrări executate a fost emisă factura nr.234/07.12.2019 pentru suma de 170.825,71 lei cu TVA.

Precizăm faptul că situațiile de lucrări sunt semnate de următoarele persoane:

-Cazacu Constantin – Diriginte de șantier;

-SC Carmin Popstar Prod SRL – Executant;

-Vruse Cristian Dan – la acea dată Director – ANIF – filiala Teritorială Olt – Beneficiar.

În data de 11.12.2019 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, ocazie cu care s-a încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2.253/11.12.2018.

Componența comisiei este următoarea: Jilavu Cristian – Președinte, Luță Ștefan, Dumitra Bogdan, Batranca Emil, Berche Adrian – Membrii, Puchiu Irina – Director – ANIF Filiala Teritorială Olt, Cazacu Constantin –  Diriginte de șantier, Popa Marius Cătălin – Participanți.

Comisia de control din cadrul DGCI, în urma verificărilor efectuate a constatat următoarele nereguli:

-unele lucrări cuprinse în situații ce trebuiau executate de către constructor au fost executate de angajați ai ANIF Filiala Teritorială Olt;

Acest aspect este confirmat de unii angajați prin notele de relații, cât și pozele puse la dispoziția comisiei de control din cadrul DGCI.

-din situația de lucrări este menționat faptul că a fost utilizată schela metalică tubulară pentru lucrări până la 30 de metri înălțime, inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 de zile (200 ore), fiind decontată suma de 81.093,20 lei, comisia de control din cadrul DGCI apreciind că valoarea este foarte mare, fiindu-i prezentate fotografii cu această schelă, în condițiile în care în magazinele de specialitate prețul este de 20.000 lei/lună, iar la închiriere de 1.100 lei/lună.

-pentru cantitatea de 126mc, menționate în cele două situații de lucrări și decontate, în valoare de 6.352,60 lei, de agregate naturale cilindrate având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară cu așternere mecanică sunt suspiciuni că aceasta nu a fost utilizată în totalitate;

-lucrările de instalații electrice, de zugrăvit, tencuieli interioare au fost efectuate necorespunzător.

Sistarea lucrărilor a fost aprobată de domnul vruse Cristian Dan – la acea dată Director – ANIF – Filiala Teritorială Olt și domnul Tudoran Ion având funcția de șef serviciu TIAC, fiind nejustificată deoarece în această perioadă de primăvară – vară se puteau executa lucrările la obiectivul stația SPA Fărcașele”.

Din concluziile notei de control,  referitor la modul de derulare a contractului de execuție lucrări nr.19.04.079/03.04.2019 încheiat între ANIF și SC Carmin Popstar Prod SRL (lucrări executate din fonduri I+R)  a rezultat că:

”Unele lucrări, cuprinse în situații ce trebuiau executate de către constructor, au fost executate de angajați ai ANIF Filiala Teritorială Olt, fiind decontate firmei SC Carmin Popstar Prod SRL.

Acest aspect este confirmat de unii angajați prin notele de relații cât și pozele puse la dispoziție comisiei de control din cadrul DGCI.

Din situația de lucrări este menționat că a fost utilizată o schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe tubulare până la 30 de metri înălțime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 de zile (200 ore) fiind decontată suma de 81.093,20 lei, comisia de control din cadrul DGCI apreciind că valoarea este foarte mare, fiindu-i prezentate fotografii cu această schelă.

Pentru cantitatea de 126 mc, menționată în cele două situații de lucrări și decontată în valoare de 6.352,60 lei de agregate naturale cilindrate având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticapilară cu așternere mecanică, sunt suspiciuni că aceasta nu a fost utilizată în totalitate. Lucrările de instalații electrice, de zugrăvit, tencuieli interioare au fost efectuate necorespunzător.

Ordinul de sistare a lucrărilor nr.1623/15.09.2019, aprobat de domnul Vruse Cristian Dan – la acea dată Director – ANIF Filiala Teritorială Olt și domnul Tudoran Ion, având funcția de șef serviciu TIAC, este nejustificat, deoarece în această perioadă de primăvară-vară se puteau executa lucrările la obiectivul stația SPA Fărcașele”.

”I.5.Cu privire la sesizarea domnului Gheorghe Constantin Ionuț, domiciliat în București.

Urmare a sesizării domnului Gheorghe Constantin Ionuț adresată Guvernului României – Corpul de Control al Prim-Ministrului, înregistrată cu nr.2245/08.07.2020, transmisă conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale înregistrată la Cabinet Ministru cu nr.3270/10.07.2020, dată spre soluționare DGCI unde a fost înregistrată cu nr.208198/13.07.2020, prin care semnează modul de atribuire a unor contracte încheiate între diverși agenți economici și ANIF, din verificările efectuate se confirmă faptul că ANIF are încheiate contracte pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii de irigații cu SC CARMIN POPSTAR PROD SRL și alte societăți din județul Olt.

Comisia de control din cadrul DGCAI a verificat modul de derulare a unor contracte încheiate cu societatea mai sus constatând nereguli menționate în prezenta notă.

Modul de atribuire, cât și derularea altor contracte a acestei societăți încheiate cu ANIF nu au fost verificate”.

COMISIA  DE CONTROL AVEA OBLIGAȚIA SĂ PRECIZEZE CE A ÎMPIEDICAT-O SĂ VERIFICE MODUL DE ATRIBUIRE ȘI DE DERULARE A CONTRACTELOR DE 100 DE MILIOANE DE EURO DIN FONDURI EUROPENE ȘI SĂ MENȚIONEZE ÎN NOTA DE CONTROL TOATE PLĂȚILE EFECTAUTE PENTRU FIECARE CONTRACT ÎN PARTE.

”II. Concluzii (din Nota de control):

La canalele de distribuție a apei pentru irigații, care au fost reabilitate în perioada 2019-2020, nu au fost executate corespunzător rostuirea datelor de beton și nici rostuirea pe fundul canalului.

În situațiile de lucrări semnate de domnul Cazacu Constantin sunt incluse și lucrări electrice pentru care acesta a semnat fără a avea atestat pentru astfel de lucrări, nefiind nominalizată prin decizie nici o persoană ca diriginte de șantier pentru lucrări electrice.

După un an și o lună de la emiterea de începere a lucrărilor în data de 05.02.2020 a fost emisă Decizia nr.9 de către ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt, în care a fost numit diriginte de șantier domnul ing. Epure Cazacu Stelică Manuel, consilier IA în cadrul Compartimentului Personal Exploatare, pentru lucrările la instalațiile electrice”.

COMISIA DE CONROL AVEA OBLIGAȚIA SĂ VERIFICE ȘI SĂ MENȚIONEZE DACĂ ÎNTRE CONSTANTIN CAZACU ȘI EPURE CAZACU STELICĂ MANUEL EXISTĂ O RELAȚIE DE RUDENIE ȘI DE CE GRAD.

”III. Propuneri(din Nota de control):

2)Având în vedere neconformitățile/situațiile identificate în activitatea ANIF Olt desfășurate de către personalul implicat în derularea contractelor menționate mai sus, o copie a prezentei note va fi înaintată secretarului de stat coordonator.

3)Un exemplar al Notei de control va fi transmis ANIF care:

– va constitui o comisie de control în vederea verificării modului de derulare a tuturor celorlalte contracte derulate în cadrul ANIF Filiala Teritorială Olt în perioada 2017-2019, atât în Programul Național de Investiții, cât și prin I+R;

-va constitui o comisie care va urmări îndreptarea deficiențelor la contractele menționate în prezenta notă;

-va verifica modul de atribuire și derulare  a tuturor contractelor încheiate cu ANIF menționate în sesizarea domnului Gheorghe Constantin Ionuț înregistrată la DGCAI cu nr.208198/13.07.2020, pe care o atașăm prezentei note.

Aceste deficiențe vor fi remediate pe cheltuiala constructorului fără a accesa polițele de asigurare a garanțiilor, iar pentru lucrările unde sunt încheiate procese verbale de recepție se vor putea utiliza polițele de asigurare.

-va analiza oportunitatea externalizării serviciului de dirigenție de șantier, având în vedere că diriginții de șantier ai Filialei Teritoriale IF Olt sunt angajați cu contract de muncă la această filială;

-va analiza oportunitatea aplicării prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează faptul că ”Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat” în cazul modificărilor aduse proiectului inițial din cadrul contractelor menționate în prezenta Notă.

4)Un exemplar al Notei de control va fi transmis ANIF Filiala Teritorială IF Olt care:

-va sesiza Comisia de disciplină pentru următoarea persoane

(…)

 Domnul Cazacu Constantin- Diriginte de șantier care a semnat situația de lucrări neefectuate, cu deficiențe constatate în prezenta notă la contractul de execuție lucrări nr.19.04.079/03.04.2019, încheiat între ANIF și SC CARMIN POPSTAR PROD SRL (lucrări executate din fonduri I+R)”.

ÎN MOD ABUZIV COMISIA DE CONTROL S-A REZUMAT NUMAI LA VERIFICAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE DIN FONDURI I+R, FĂRĂ SĂ ANALZIEZE TOATE CONTRACTELE ATRIBUITE ȘI PLĂTITE DIN FONDURI EUROPENE.

II. A doua referință.

Materialele sosite la redacție și propriile investigații în teren, la fața locului, pentru fiecare obiectiv contractat în parte au scos la iveală următoarele:

-SC CARMIN POPSTAR PROD SRL deținută de ministrul Barbu Florin-Ionuț a obținut nelegal cele 6 contracte în valoare de 72.161.355,44 lei (fără TVA) din fonduri europene, atribuite de ANIF Central la conducerea căruia se afla Barbu Florin-Ionuț, iar până în prezent situația nu a fost clarificată de către Ministerul Agriculturii în baza dispoziției ministrului Oros, mai ales că la conducerea ministerului s-au succedat mai mulți miniștri, neputând să-l menționăm pe domnul Adrian Ionuț Chesnoiu sau pe actualul ministru Barbu Florin-Ionuț, care nu credem că se va cerceta pe sine însuși, rolul ascensiunii acestuia în această funcție fiind acela de a proteja fraudele cu fonduri europene și de la bugetul de stat săvârșite când ocupa funcția de director general al ANIF, agenție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii.

-Nici până în prezent nu s-a clarificat situația cu privire la unele lucrări ce trebuiau executate de constructor și care de fapt au fost executate de angajați ai ANIF Filiala Teritorială Olt, cum de altfel nu s-a clarificat situația registrului de intrări al ANIF Filiala Teritorială Olt care a fost modificat după decesul directorului Vruse Cristian Dan și au fost modificate situațiile de lucrări, în sensul supraevaluării acestora și recepțiile cu semnături în fals în numele directorului decedat.

-Și în prezent, fostul director al ANIF, Cazacu Constantin, se ocupă de dirigenția de șantier împreună cu soția angajată la rândul său la ANIF Filiala Teritorială Olt, fiind evident conflictul de interese, cum la fel de evidentă este depășirea limitelor competenței prin aplicarea propriei semnături fără a avea atestat pentru anumite lucrări.

-Lucrările de instalații electrice sunt necorespunzătoare, iar cele de amenajări (zugrăvit, tencuieli interioare) sunt în stare de degradare, la fel ca înainte contractarea acestora. Facem precizarea că după mutarea de la ANRE, la ADR SUD VEST OLTENIA a fratelui lui Paul Stănescu, Alexandru Stănescu, la ANRE se află în continuare Cornelia Sulger, președinta Organizației de femei a PSD Olt, colega de partid a lui Barbu Florin Ionuț, fosta angajată a CEZ, subordonată politic lui Paul Stănescu.

-Garanțiile de bună execuție nu au fost constituite pentru toate contractele, situație în raport de care ANIF nu mai are ce executa de la firma lui Barbu Florin-Ionuț, CARMIN POPSTAR PROD SRL, cu excepția organelor de  urmărire penală.

-În Nota de constatare nu s-a făcut nicio referire la faptul că la Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) Romanați Sud-Corabia, unde suprafețele agricole sunt exploatate de Alexandru Stănescu, sistemele de irigații sunt nefuncționale, Stănescu mulțumindu-se cu subvențiile obținute prin APIAși ce dă Dumnezeu, suficient pentru nunta la Roma a fiului cu mireasa investită în notar la Afumați-Ilfovși nici la OUAI 2008 Vișina Veche, unde suprafețele agricole sunt exploatate de Paul Stănescu prin fiul său, și acesta mulțumindu-se tot cu subvențiile obținute prin APIAși ce dă Dumnezeu. De ce oare?Vom prezenta răspunsul într-o ediție viitoare.

Organele de urmărire penală (DNA) vor trebui să cerceteze legalitatea declarării unor zone ca fiind defavorizate în Câmpia Română, pentru că dacă ar fi așa, de ce fiul lui Stănescu cumpără suprafețe de teren la preț de 2 ori mai mare decât cel practicat în zonă, adică chiar și la 10.000 euro pentru un hectar, iar dacă familia Stănescu se justifică cu creditul contractat la BRD, atunci va trebui să facă dovada utilizării creditului în scopul pentru care a fost accesat, pe de o parte, iar pe de altă parte, să justifice proveniența sumelor plătite în numerar vânzătorilor. Același lucru îi poate fi solicitat și lui Barbu Florin Ionuț pentru achizițiile de terenuri agricole la SC CARMIN AGRO DEVELOPMENT SRL. 

-Tranzacțiile în valoare de 3.864.899 lei dintre Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Răcari – Gura Padinii în valoare de 3.864.899 lei fără TVA,adică echivalentul a 1 milion euroși S.C. CARMIN POPSTARD PROD SRL, pot fi încadrate de către DNA ca dare și luare de mită, respectiv o spălare de bani. În această zonă (sensul invers de pompare în magistrala de irigații), lucrările au fost efectuate pe cheltuiala societății care exploatează suprafețele imense de teren.

-Tranzacțiile în valoare de 23.631.313 lei dintre CARMIN POPSTAR PROD SRL și S.C. ELSACO ELECTRONIC SRL pot fi încadrate de către DNA tot ca dare și luare de mită, respectiv spălare de bani.

-În Nota de constatare nu se face nicio referire la cele 5 contracte atribuite S.C. ELSACO ELECTRONIC SRL în valoare de 53.447.263,13 lei (fără TVA) cu durată cuprinsă între 12 și 20 de luni de la ordinul de începere,pentru proiectare și execuție pentru reabilitarea amenajărilor de irigații, în condițiile în care, la data controlului, contractele erau ajunse la scadență, dar tranzacțiile în valoare de 23.631.313 lei cu SC CARMIN POPSTAR PROD SRL pot însemna multe.

-Niciuna dintre lucrările contractate nu a fost efectuată până în prezent, în schimb sumele au fost plătite integral prin modul defectuos al efectuării recepțiilor de către diriginții de șantier, angajați ai ANIF.

III. A treia referință.

Cum din schema infracțională nu putea lipsi S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL deținută de frații Dan și Cornel Ciocan, prietenii lui Paul Stănescu, firma nelipsind nici din combinațiile infracționale de la TO-MAK SRL și BIGPORK FOOD SRL, aceasta este menționată la nereguli în Nota de constatare a Ministerului Agriculturii, astfel:

”1.3.2. Referitor la modul de derulare a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr.15.03.005 din data de 05.03.2015.

În data de 05.03.2015 a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări: Elaborare PT + CS + DE Documentația Tehnică pentru Obținerea Autorizației Lucrărilor de Construcții (DTAC), la pachet cu execuție de lucrări la obiectivul de investiții: Reabilitarea amenajării pentru irigații Stoenești-Vișina, jud. Olt, nr.15.03.005.

Câștigătoarea contractului a fost desemnată asocierea formată din SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL – SC EUROCLIF PC SRL – SC AL TRADING SRL, având ca Lider al asocierii SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL.

Valoarea totală a contractului de proiectare și execuție de lucrări a fost de 10.020.516,16 lei cu TVA, din care servicii de proiectare 208.897,84 lei cu TVA, execuție lucrări 9.237.491,80 lei cu TVA și cheltuieli diverse și neprevăzute 574.126,52 lei cu TVA.

Durata contractului a fost de 48 luni, începând de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor, din care pentru proiectare 45 de zile.

După construirea garanției de bună execuție, a fost emis Ordinul de începere a serviciilor de proiectare nr.624/16.03.2015 pentru faza PT+CS+DE+DTAC.

Proiectul a fost predat în termen conform PV de predare primire nr.1057/05.05.2015. După predarea proiectului a fost emisă factura nr.1689/22.06.2015 în valoare de 208.897,84 lei cu TVA reprezentând contravaloare servicii proiectare.

În data de 29.06.2015 a fost emisă de către Consiliul Județean Olt, Autorizația de construire nr.26 prin care a fost autorizată execuția lucrărilor la obiectivul de investiții „Reabilitarea amenajării pentru irigații Stoenești Vișina județul Olt”.

După emiterea autorizației de construire în data de 30.06.2015 a fost transmis către constructor Ordinul de începere a execuției lucrărilor nr.1.553/30.06.2015, acestea urmând să înceapă în data de 01.07.2015. Prin Decizia nr.16/05.05.2015 pentru acest obiectiv de investiții a fost desemnat ca diriginte de șantier domnul ing. Stoenescu Constantin, având autorizația nr.00015486/03.05.2010, domeniul 7 (îmbunătățiri funciare).

În baza acestui contract a fost plătită până în prezent, pe baza facturilor emise, suma de 9.304.894,25 lei cu TVA, din care servicii de proiectare 208.897,84 lei, respectiv 9.095.996,41 lei cu TVA, reprezentând execuție lucrări.

Comisia de control din cadrul DGCI din verificările efectuate a constatat următoarele nereguli pentru obiectivul Amenajare de Irigații Stoenești Vișina:

-la canalul Magistral nu a fost executată rostuirea pereului cu mortar bituminos pentru suprafața de 56.074 ml; De asemenea nu au fost montate pe poziții trei stăvilare cu dispozitive de ridicare.

-la Canalul CA Deveselu nu a fost montat un stăvilar de 1,2×3 m.

Din declarațiile dirigintelui de șantier acesta susține că stăvilarele sus menționate sunt depozitate în clădirea stației SPA Stoenești.

-la stația SPA Stoenești nu au fost montate jgheaburi din tablă galvanizată în lungime de 157,50 ml; Totodată nu s-a putut justific cantitate de 12 mc de cărămidă folosită în această stație.

-la SRP Săveni au fost montate un număr de 96 corpuri iluminat din care 32 la interior și 64 la exterior, comisia de control consideră că acestea sunt supradimensionate față de suprafața terenului și a clădirii;

-nu au fost montate jgheaburi din tablă galvanizată în lungime de 34 metri liniari.

-la racordul de 20kw nu a fost montat tabloul de compensare energie reactivă (baterie condensatori) acesta fiind depozitat în clădirea stației.

Toate aceste lucrări mai sus enunțate au fost decontate”.

Despre amenajarea de irigații Stoenești – Vișina, din investigațiile redacției au rezultat fraude colosale care trebuiesc recuperate la bugetul Uniunii Europene și la bugetul de stat, dar le vom prezenta într-o ediție viitoare, ocazie cu care vom prezenta și fraudele din cele 9 contracte în valoare de 181.521.620,18 lei fără TVA atribuite S.C. CONDOR PĂDURARU SRL și din cele 5 contracte în valoare de 53.447.263,13 lei fără TVA atribuite S.C. ELSACO ELECTRONIC SRL. Până atunci le transmitem domnilor Paul Stănescu și Barbu Florin-Ionuț, zis Busy Mafiotul, că indiferent cât de fin ar toarce, ițele marelui jaf al fondurilor europene de la ANIFduc la ei și vor ieși la iveală.

IV. A patra referință.

Cât despre neregulile menționate în Nota de constatare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la Contractul subsecvent nr.18/2020 având ca obiect Servicii de Pază  contractate de ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt, LOT 7 nr.20.02.068/27.02.2020 la Acordul Cadru nr.18.07.128/31.07.2018 menționate la pct. I.6 din Nota de control:

”Comisia de control din cadrul DGCAI, în urma verificărilor efectuate la obiectivele de pază menționate mai sus, a constatat următoarele nereguli:

-la sediul Cămin nefamiliști din Str. 1 Decembrie 1918, loc. Caracal, jud. Olt, în perioada 18.05.2018 – 06.06.2020 nu a fost asigurată pază de către S.C. SQUAD FORCE SRL;

-nu există registrul de predare primire  a obiectivului de la un schimb la altul;

-la obiectivul SRP/CD5, paza este asigurată de către angajații ANIF Filiala teritorială Olt, fapt confirmat de registrul de procese verbale întocmite între angajații acestei instituții, nefiind menționați angajații firmei de pază S.C SQUAD FORCE SRL.

Angajații ANIF Filiala Teritorială Olt, ce asigură paza acestui obiectiv, menționați în procesele verbale, sunt următorii:  Gradineanu Marin – având funcția de electromecanic SRP 10, Bică Dumitru – având funcția de Agent Hidro SRP10, Nuță Dumitru – având funcția electromecanic SRP10, Muntean Ilie Nicolae – având funcția electromecanic SRP10, Pîrlogea Marian – având funcția electromecanic SRP/.CD5,

La obiectivele căminul de nefamiliști și depozitul de utilaje ELBA nu există Planul de pază aprobat de organele de poliție.

-comisiei de control din cadrul DGCAI nu i-a fost prezentată decizia privind nominalizarea persoanei ce răspunde de modul de verificare a posturilor de pază aferente acestui contract.

În timpul controlului a fost emisă Decizia nr.31/16.06.2020 prin care au fost desemnate persoanele responsabile cu verificarea periodică a obiectivelor de pază din cadrul ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt”.

 • Nihil sine SRI.

Din propriile investigații, a rezultat că la Slatina s-a înființat firma ALL PROGUARD SRL direct pe numele fostului șef al SRI Olt, colonelul Alin Iulian Drăgoi, iar Barbu Florin-Ionuț a deputat la conducerea ANIF Central cu prejudicierea instituției cu 2.5 milioane de euro, urmare a atribuirii unor contracte de pază societății ANTEKO SECURITY SRL Slatina deținută de Vâlcov Darius Bogdan, prin interpusul Ghenciu Cristian pentru servicii fictive. Prejudiciul nu a fost recuperat până în prezent.

V. Concluziile noastre: UN MARE JAF A FONDURILOR EUROPENE!

Dincolo de bunele intenții ale fostului ministru al Agriculturii, Adrian Oros și superficialele constatări ale Direcției Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii, de nerespectarea propunerilor din Nota de constatare (cap.III) cu excepția înaintării acesteia la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu solicitare ca prin cercetările specifice pe care le va întreprinde, să stabilească cu privire la existența unor infracțiuni privind modul de derulare a contractelor încheiate de ANIF, inclusiv a celor încheiate cu S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL, considerăm că cele 100 de milioane de euro din fonduri europene și de la bugetul de stat au fost fraudate, urmare a licitațiilor trucate la ANIF și a modului nelegal de atribuire și derulare a contractelor, iar instituțiile abilitate (PARCHETUL EUROPEAN, OLAF) trebuie să dispună urgent măsurile de recuperare a acestora de la gruparea mafiotă constituită în CARTEL.

Faptul că de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus fracționarea actului de sesizare constând în Nota de control din data de 15.09.2020 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și înaintarea cauzei către mai multe unități de parchet nu înseamnă că în acest mod prejudiciul va fi recuperat, iar persoanele vinovate vor fi trase la răspundere, motiv pentru care vom sesiza DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE – STRUCTURA CENTRALĂ căreia îi vom solicita să investigheze în mod unitar faptele întrucât sunt în competența sa și mai mult, există sesizate tranzacția cu titlu de dare și primire de mită de 1 milion de euro (3.864.899 lei fără TVA ) dintre CARMIN POPSTAR PROD SRL și Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Răcari – Gura Padinii și tranzacția cu titlu de dare și primire de mită și spălare de bani de aproximativ 5 milioane de euro (23.631.313 lei)dintre CARMIN POPSTAR PROD SRL și S.C. ELSACO ELECTRONIC SRL, în acest sens, chiar ordinele procurorului general al României fiind incidente. 

Înțelegem în același timp să sesizăm OLAF și PARCHETUL EUROPEAN să dispună de la nivelul acestor instituții recuperarea prejudiciului de 100 milioane euro la bugetul Uniunii Europene cu măsurile complementare.

Vom reveni!

Tihomira IVAN

14 thoughts on “JAFUL DE 100 MILIOANE DE EURO AL FONDURILOR EUROPENE ȘI DE LA BUGETUL DE STAT DE LA MINISTERUL AGRICULTURII – ANIF ȘI TENEBRELE LUI ÎN OLTUL LUI PAUL STĂNESCU ȘI AL MINISTRULUI AGRICULTURII BARBU FLORIN-IONUȚ, ZIS BUSY MAFIOTUL. CARE A FOST DE FAPT SCOPUL NUMIRII ÎN FUNCȚIA DE MINISTRU A LUI BARBU FLORIN-IONUȚ? PATRIA A PRIORI?

 1. Mașini de sute de mii de euro, vile de lux, cartiere de blocuri, clădiri de birouri, mii de hectare de teren arabil, asta s-a ales de banii europeni în Oltul lui Stănescu. Busy Mafiotul este portretul de deputat și de ministru la agricultură, așa cum profesorul său Vâlcov a fost ministru la Finanțe sau Stănescu la dezvoltare.
  S-a punctat bine DNA Central sau Parchetul European că doar nu se așteaptă cineva ca DNA Craiova să facă ceva. Jumătate din procurorii de la DNA Craiova sunt aduși din Slatina lui Vâlcov, iar cel care a fost și șef stătea cu chirie în apartamentul lui Bercea Mondialul, dar deconta chiria pe care nu o plătea mai departe lui Bercea pentru ca în final să-i cumpere apartamentul în timp ce tatăl acestuia avea în lucru zeci de dosare penale ale lui Bercea soluționate cu clasare.
  Și asta nu a fost de ajuns pentru că de el (Croitoriu), sora și cumnatul (judecător și procuror) se leagă și cazul ”blocurile lui Emilio” din Craiova sau ”blocurile lui Tulitu”, soțul procurorului general Tena Tulitu de la Parchetul Curții de Apel Craiova, de unde cumnățelului procuror la DIICOT (Mihai Stanciu) i-a venit bine încă un apartament în condițiile în care știa că blocurile sunt construite cu banii carderilor, ai traficanților de persoane sau din evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA de ordinul milioanelor de euro la dezvoltatorul imobiliar SC TDN SUD ESTATE SRL.
  Croitoriu este finul unui alt hal de procuror, Anca Anuța, fostă șefă a PT OLT, căreia cercetatul (Sorin Păduraru) de la SC CONDOR PĂDURARU SRL, firmă care se regăsește în toate jafurile banilor publici europeni de la ANIF, Compania de Apă Olt, Primăria Slatina, îi construia blocurile pentru familie sau care se află în topul fruntașilor în evaziune fiscală prin firma soțului (ION ANUȚA – IRVEN COM SRL).
  Cine să-l cerceteze pe Busy Mafiotul la Slatina? Poate cumva Negrilă despre care nu mai e cazul să spui nimic decât că locul lui e în pușcărie? Sau poate Sergiu Nițu, care a fost în stare să claseze un dosar de crimă cu premeditare pentru o șpagă autoturism Audi Q5 second-hand, iar acum este șeful Secției Penale la PT OLT?
  De ce a fragmentat Gabriela Scutea actul de sesizare al ministrului Oros de la Agricultură este o altă poveste cu iz penal. Cert este că Scutea, semnatara avizului pentru Ordonanța 13 este acum pensionar special de lux la 50 de ani, așa cum este și Tena Tulitu.
  Cazul ăsta va fi prezentat și Comisiei Europene, va fi dezbătut în Parlamentul European și părerea mea este că nu va rămâne așa, cum cred unii.
  S-auzim de bine!

 2. Domnule premier Ciolacu și domnule Boloș de la finanțe, luați și puneți taxe pe orice și oricât, iar pe jefuitorii de la Olt să îi lăsați în pace, să își încure caii putere care la un loc în tot județul fac mai mult de 100 milioane euro, să facă praf toate fondurile europene și pe cele de la buget, să zburde evaziunea fiscală și spălarea de bani, iar pe unii dintre ei să-i numiți și să-i mențineți în echipa guvernamentală în calitate de miniștrii, așa cum este cazul lui Barbu Florin Ionuț (BUSY MAFIOTUL).
  Mult succes domnule Ciolacu și domnule Boloș! Felicitări domnule președinte Iohannis!

 3. Busy Mafiotul (ministrul Barbu Florin) se va duce din nou la instanță să ceară să se constate că:
  -era normal ca lucrătorii de la ANIF Olt să lucreze pentru firma deținută de el (CARMIN POPSTAR PROD SRL) la lucrările de irigații contractate de la ANIF Central, iar aceștia să fie plătiți de ANIF și nu de firmă, lucrările în valoare de 72.161.344,44 lei fără TVA fiind plătite însă firmei de către ANIF;
  -era normal ca firma CARMIN POPSTARD PROD să ceară sistarea lucrărilor în perioada de primăvară-vară pentru că după deconspirarea aspectului (penal) că angajații ANIF lucrează la CARMIN POPSTAR PROD SRL, bietul Busy Mafiotul nu avea niciun angajat cu care să lucreze, iar CONDOR PĂDURARU nu putea s acopere lucrările și pentru CARMIN POPSTAR PROD SRL și pentru ELSACO ELECTRONIC SRL;
  -era normal ca directorul ANIF Olt, Cazacu Constantin și soția lui să fie diriginți de șantier la obiectivele de lucrări ale S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL , iar situațiile de lucrări să se întocmească la Vișina, acasă la Stănescu o parte, iar cealaltă la Busy, iar ANIF Central sau Direcția Îmbunătățiri Funciare din cadrul Ministerului Agriculturii să nu ia nicio măsură;
  -era normal ca angajatul ANIF să semneze pentru lucrările electrice fără existența unei decizii privind normalizarea unui diriginte de șantier autorizat, cu atestat în domeniu și nimeni nu trebuie să suporte consecințele efectuării necorespunzătoare a lucrărilor electrice;
  -era normal ca ANIF să plătească integral suma de 72.161.344,44 lei fără TVA către firma deținută de Barbu Florin (S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL) fără ca lucrările contractate să fie efectuate pentru că sunt bune și situațiile de lucrări întocmite în fals;
  -era normal să existe tranzacțiile S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL cu S.C. ELSACO ELECTRIC SRL de 23.631.313 lei, adică de aproximativ 5 milioane euro pentru că altfel cum putea fi primită o șpagă atât de mare?
  -era normal ca S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL să primească o șpagă de 3.364.899 lei fără TVA (1 milion euro cu TVA) de la Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Răcari – Gura Padinii pentru că președintele OUAI Răcar-Gura Padinii nu avea cum să spele altfel suma de 1 milion euro, iar Busy Mafiotul trebuia recompensat pentru serviciile aduse;
  -e normal ca într-o țară europeană să existe un ministru mafiot ca Barbu Florin Ionuț, a cărui soție deține o funcție importantă la Compania de Apă Olt de unde firma pe care o deține (CARMIN POPSTAR PROD SRL) a mai primit un contract de 27.280.915 lei fără TVA (fonduri europene) pentru reabilitare facilități de tratare apă potabilă în Scornicești.
  Busy va plăti 120 de lei la o casă de avocatură importantă, îndestulată cu aproape jumătate de milion de euro de la Compania de Apă Olt pentru servicii juridice și cererea va fi introdusă la o instanță cu președintele decorat de o ambasadă străină cu multe firme cu dosar aflate pe rolul instanței, președintele promovat la CSM, iar dacă judecătorul este unui cu probleme, cererea poate fi admisibilă, măcar în parte.
  Așa ar sta lucrurile în civil!
  În penal, ele trebuie să stea așa:
  Organele de urmărire penală să constate:
  Săvârșirea de către ministrul Barbu Florin Ionuț a infracțiunilor de abuz în serviciu și trafic de influență, cu reținerea formei continuate și a următoarelor:
  -efectuarea de operațiuni financiare cu acte de comerț incompatibile cu funcția;
  -spălarea de bani;
  -evaziunea fiscală în formă continuată la S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL în sumă de peste 18 milioane euro, respectiv complicitatea lui Barbu în raport cu interpușii (asociații și administratorul societăți. Veniturile foarte mari nu au corespondent în cheltuieli reale ci în unele fictive pentru majorarea bazei de impozitare. Unele cheltuieli privesc investiții de 3 milioane euro în baza logistică de la Scornicești care nu au legătură cu situațiile de lucrări pentru irigații;
  -falsul în înscrisuri oficiale și uzul de fals;
  -constituirea, aderarea și susținerea sub orice formă a unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de mai sus.
  Cel puțin pentru aceste fapte, monstrul mafiot de la Ministerul Agriculturii trebuie să-și urmeze la Rahova eminența cenușie (Darius Vâlcov) de la care a luat licența infracțională (specializarea ”economia subterană”). Nu ar strica să ia după el și monstrul minotaur comunal latifundiar de la Vișina (Paul Stănescu) care l-a uns în funcția de ministru al Agriculturii și împreună cu care fură fondurile europene și banii de la buget.

 4. Controale formale la lucrările de irigații au fost și cu comisii mixte de la ANIF și AFIR sau de la Inspecția în Construcții și Direcția Agricolă Olt.
  Pe la Inspectoratul General de Stat în Construcții a trecut în calitate de inspector general și actualul deputat (PSD) Emil Albotă care are mai multe firme în grupul CARAIMAN specializate în principal pe proiectare, dar care se dau și constructori și specialiști în rețele de apă și canalizare, iar la AFIR a fost numit Daniel Bărbulescu prietenul lui Paul Stănescu și bineînțeles al primarului Emil Moț. ANIF, AFIR și Direcția Agricolă Olt sunt în subordinea Ministerului Agriculturii, adică în subordinea lui Busy mafiotul. Am trimis la redacție aceste acte de control, mai puțin cel de la Inspecția în Construcții și rog să fie publicate deoarece vin în sprijinul organelor de anchetă penală.
  Păduraru Sorin de la CONDOR PĂDURARU SRL poate fi oricând „reactivat” ca denunțător experiență pe care o are împreună cu Rotea Cătălin „cărăușul de șpăgi” (actualul primar al orașului Balș) în cazul „Darius Vâlcov”.
  Analfabetul colonel SRI, Alin Drăgoi, din Pleșoiu – Olt, protectorul lui Păduraru, controlează și firma NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL care poate fi găsită în rândul ofertanților fictivi de la Compania de Apă Olt pentru atribuirea contractelor de lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă în județul Olt, în sprijinul societății CORAL SRL care, la o cifră de afaceri de 411.000 lei și obiect de activitate „unități de arhitectură” (CAEN 7111) a primit de la C.A.O. un contract de 21.963.687 lei fără TVA (fonduri europene) pentru reabilitarea facilităților de captare, înmagazinare și tratare apă potabilă în Balș.
  Acest infractor deghizat în colonel SRI este și un mare evazionist în firma GEOPACA SRL, care deține farmaciile cu același nume și care deconta milioane de euro de la C.A.S. Olt în baza unor deconturi fictive cu nume de pe cruci, mai ales când la conducerea C.A.S. Olt se afla Florin Ciocan, o altă slugă a lui Vâlcov, în prezent secretar de stat la A.N.M.C.S. Evaziunea fiscală la farmaciile GEOPACA a depășit de mult 5 milioane euro.
  Infractorul se pricepe și la televiziune. A lucrat la postul de televiziune locală a lui Păduraru, iar apoi Păduraru a înființat firma S.C. DIRECT MEDIA CORPORATION SRL pe numele lui Drăgoi. Deci, colonelul Drăgoi e bun și la farmacie în special la deconturi fictive pentru C.A.S. și la servicii de pază, la consultanță și construcții, la televiziune, etc. În dovedirea unei acțiuni de forță în intelligence, colonelul Drăgoi s-a îndrăgostit lulea de proc. șef al PT Olt, Anca Anuța, de mai-mai să facă infarct și așa s-au rezolvat mai multe dosare penale (prin clasare) urmăritul penal Păduraru Sorin devenind constructorul de casă al familiei Anuța. O altă demonstrație de forță în intelligence a lui Drăgoi a fost modul cum a primit acum 2 ani controlul din partea ANAF Antifraudă Târgul Jiu, când i-a amenințat pe cei doi inspectori că au de-a face cu SRI, firma GEOPACA fiind „acoperită” și trebuie să plece urgent de unde au venit, lucru care s-a și întâmplat.
  Deci, nimic fără SRI! Dacă ăsta este însă SRI-ul nostru, atunci îl înțeleg pe Hellvig că a fugit de acolo. Mai infractori decât infractorii? De ce n-o fi fugit mai de mult dacă l-a învins sistemul? Poate va răspunde conducerea operativă actuală a SRI!

 5. Atat colonelul Alin Drăgoi, cat si intreaga grupare infractionala din Olt au facut cheta pentru promovarea proc. Anca Anuta de la Parchetul Tribunalului Olt la Parchetul Curții de Apel Craiova , mai intai ca procuror, apoi ca procuror general adjunct, perspectiva fiind pentru procuror general. Doar ce a plecat Tena Tulitu cu sotul evazionist specializat în rambursari de TVA de ordinul milioanelor de euro, care construia blocuri prin SC TDN Sud Estate SRL, cu banii interlopilor, ai carderilor, ai traficantilor de orice fel (droguri, persoane) si ai hotilor de subventii pe agricultura, care vindea apartamente la preturi derizorii unor procurori din DNA, DIICOT (Mihai Stanciu) sau politisti de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate (cms. Ganea) care aveau cunostinta de provenienta sumelor pentru edificarea blocurilor, si vine acum, cine? Anca Anuța, soția altui evazionist de top din Slatina de la SC Invern Com SRL , cea careia îi construia blocurile/cladirile de birouri cercetatul/urmaritul penal Paduraru Sorin de la SC Condor Paduraru SRL în schimbul solutiei de clasare a dosarului penal. Sa fie posibil oare, ca aceasta ”Julieta” a colonelului SRI, Alin Dragoi, sa fie promovata la Parchetul Curții de Apel Craiova? L-o musca sarpele pe seful colonelului Dragoi, generalul Sabin Iancu de la Isalnita?

 6. Într-adevăr, ce ajunge la DNA Craiova, acolo rămâne îngropat și nu întâmplător pentru că și Croitoriu și Moșteanu și Călușaru sunt buni prieteni cu mafiotul Păduraru de la SC CONDOR PĂDURARU SRL Slatina, toți cei trei procurori DNA fiind din Slatina.
  Dovada că, din 2020 și până acum nu au făcut nimic, lăsându-i pe Păduraru și pe Busy Mafiotul să fure liniștiți fondurile europene alocate prin ANIF.
  Extras din Nota de constatare a ministrului Agriculturii din 15.09.2020 (pct. I.5)
  ”Cu adresa nr.4472/08.01.2020, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova a solicitat ANIF – Filiala Teritorială Olt întreaga documentație referitoare la recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Reabilitare Priză Arcești, jud. Olt”, având ca beneficiar OUAI Piatra-Olt. Cu adresa nr.601/13.02.2020, ANIF – Filiala Teritorială Olt a înaintat Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova întreaga documentație solicitată”.
  Trebuie lucrat mai întâi la justiție și apoi la hoți!
  Nu-i așa domnule președinte, Klaus Iohannis?

 7. DNA să cerceteze și tranzacția dintre CARMIN POPSTAR PROD SRL și Pătrulescu Claudia Marinela soția administratorului Pătrulescu Viorel-Costel Cristian, de 18.771 lei. Administratorul va trebui să explice din dispoziția cui a dat această sumă soției, cine a întocmit ordinul de plată, cu ce specificație, în ce a constat operațiunea și cine l-a dus la bancă. Rezultatul va consta într-un alt autodenunț al lui Barbu Florin.
  Psihotropele, ce să-i faci? Delapidare și utilizarea cu rea-credință a fondurilor societății (concurs de infracțiuni).

 8. În atenția DNA:
  Suma totală cu TVA tranzacționată de CARMIN cu ELSACO sunt de 30.403.630 lei, iar cu OUAI GURA PADINII-RĂCARI este de 4.811.141 lei. De la CAO unde l soția lui Barbu este manager financiar, în afară de contractul de 27 milioane, CARMIN a mai încasat 4.931.523 lei.

 9. Despre angajatul ANIF Olt, Cazacu Constantin se pot spune multe, dar numai comisia de disciplină n-ar rezolva problema săracului om.
  El trebuie analizat psihiatric pentru că are și alte probleme în afară de cele specifice vârstei, cum ar fi alcoolul. Canalii precum Paul Stănescu îl folosesc pentru a semna situațiile de lucrări pentru firmele lui Busy Mafiotul (CARMIN POPSTAR PROD) sau ale lui Păduraru (CONDOR PĂDURARU). Omul nu a știut niciodată ce semnează iar la nivelul ANIF Central sau la Corpul de Control al Ministerului Agriculturii se cunoaște situația.

 10. ÎNCĂ O PERSOANĂ CHEIE ÎN FRAUDAREA FONDURILOR EUROPENE LA COMPANIA DE APĂ OLT:
  BARBU DOINIȚA – MANAGERUL FINANCIAR AL C.A.O. MAFIA, CARE DISPUNE PLĂȚILE CĂTRE FIRMA SOȚULUI, MINISTRUL AGRICULTURII BARBU FLORIN-IONUȚ, ZIS BUSY MAFIOTUL, S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL, BENEFICIARĂ A UNUI CONTRACT DE LUCRĂRI LA SCORNICEȘTI ÎN VALOARE E 6 MILIOANE EURO (FONDURI EUROPENE + CELE AFERENTE COFINANȚĂRII) PENTRU SITUAȚII DE LUCRĂRI NEEXECUTATE. MAI GRAV DECÂT LA ANIF – FILIALA TERITORIALĂ OLT, UNDE ANGAJAȚII ANIF AU LUCRAT PENTRU FIRMA MINISTRULUI BUSY MAFIOTUL, S.C. CARMIN POPSTAR PROD SRL. ÎI MAI LĂSAȚI MULT DOMNILOR PROCURORI? ÎI MAI LĂSAȚI MULT DOMNULE PREMIER, MARCEL CIOLACU? ÎN ZONA INFRACȚIONALĂ DIN PROPRIA OGRADĂ NU STRÂNGEȚI CUREAUA?
  CUM ȘI-O FI VERIFICAT ADRIAN GOGA FIICA ANGAJATĂ LA C.A.O. LA ACHIZIȚII PUBLICE, ADICĂ PE LAURA VASILOIU ESTE O ÎNTREBARE TOT DNA TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ, DAR NU CA ACUM 2 ANI.

 11. O altă agenție din subordinea Ministerului Agriculturii condus de Busy Mafiotul decontează subvenții pentru o altă firmă pe care o deține prin interpuși (CARMIN AGRO DEVELOPMENT SRL), astfel:
  Pentru anul 2022, societatea lui Busy latifundiarul S.C. CARMIN AGRO DEVELOPMENT SRL a beneficiat de la APIA de subvenții pentru următoarele scheme/măsuri:
  – Schema de plată unică pe suprafață SAPS
  – Schema de plată redistributivă
  – Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire)
  – Sprijinul cuplat în sectorul vegetal – lucernă
  – ANT 1 Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren arabil

  În anul 2023, S.C. CARMIN AGRO DEVELOPMENT SRL a solicitat la APIA, prin cererea de plată, subvenții pentru următoarele intervenții:
  – PD 01 Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii (BISS)
  – PD 04 Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil
  – ANT 1 Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren arabil
  – ANT 9 Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, specia ovine
  – PD 10 Sprijin cuplat pentru venit – Lucernă
  – Măsura 11 Agricultura ecologică

  Și în acest caz DNA va trebui să verifice realitatea din teren întrucât cererile pentru anul 2022 și 2023 nu au la bază date reale, iar subvențiile din fondurile europene și de la bugetul de stat sunt fraudate în proporție de 80%.

 12. Da, la pușcărie este locul acestui CARTEL MAFIOT de la Olt, dar primul pas este acela al blocării plăților din banii europeni și de la bugetul de stat către firmele ministrului Busy mafiotul și ale acoliților. Ministerul Fondurilor Europene este primul care trebuie sa ia măsuri de sistare a finanțării, iar la Compania de Apă Olt trebuie extrași urgent din schema infracțională, adică arestați, soția lui Busy care dispune de toți banii de la Compania de Apă Olt și socrul primarului Emil Moț, sereistul pensionar Viorel Covaciu implicat în situațiile de lucrări. Celălalt, Ușurelu, îndeplinește și el toate condițiile pentru arestare.
  Domnul premier Ciolacu, dacă nu dispune nimic cu privire la Stănescu și ministrul mafiot Barbu Florin Ionuț, va plăti consecințele și el și partidul pentru acești hoți ordinari.

 13. Cum o fi când un dosar de o complexitate foarte mare care privește fraudarea bugetului de stat cu sumele aferente cofinanțărilor proiectelor și nu numai, ajunge la DNA Craiova și este instrumentat de o procuroare (Camelia Raicu) venită de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș cu experiență fabuloasă în domeniu, la pachet cu amantul Turcin adus la DNA de la același parchet, numai pentru ca să plece cu o pensie specială mai mare? Răspuns: Turcin este vărul procurorului Dimitrie Bogdan Licu, care a tras frâiele Parchetului General, iar acum se regăsește pe lista judecătorilor Curții Constituționale a României. Halal sistem de justiție!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *